Xá Lượng: Ra mắt CLB "bảo tổn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Thái"
Tối ngày 25/4,  Ủy ban nhân dân xã Xá Lượng tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ“Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái” bản Khe Ngậu.
Anh-tin-bai

Toàn cảnh buổi lễ ra mắt

Tại lễ các đại biểu đã nghe công bố Quyết định thành lập và thông qua Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ. Câu lạc bộ “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái” bản Khe Ngậu, là một hình thức  hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn xã, được thành lập với tổng số 20 hội viên, các hội viên  là hội viên Người cao tuổi, hội viên phụ nữ...

Anh-tin-bai

Phong tục hỏi vợ của người dân tộc Thái  được  các thành vên CLB  tái hiện lại trong Lễ ra mắt CLB

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm có 05 người. Câu lạc bộ “ Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái” bản Khe Ngậu có nhiệm vụ: Sưu tầm, biên soạn, viết lời mới; biểu diễn các tác phẩm hay mang đậm bản sắc hóa văn thái, nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân thái đồng thời đẩy mạnh phong trào trong các tầng lớp nhân dân. Các thành viên trong câu lạc bộ có trách nhiệm thực hiện theo quy chế và chấp hành tốt khi cấp trên có công văn điều động. CLB Sinh hoạt định kỳ 1 tháng 1 lần (hay theo sự kiện). Nội dung sinh hoạt phải được Ban chủ nhiệm thống nhất và thông báo trước cho các thành viên.

Anh-tin-bai

Lễ Ký kết ra mắt CLB“Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái” bản Khe Ngậu

Câu lạc bộBảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thái bản Khe Ngậu” là một tổ chức xã hội được thành lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của  các dân tộc . Nhằm truyền lại và phổ biến rộng rãi trong toàn thể nhân dân đặc biệt là lớp trẻ về các làn điệu dân ca như: Xuối, khắp, lăm, nhuôn các làn điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái.

Quỳnh Như

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement