Tổng số: 550
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
102/TB-UBND 30/05/2022 Thông báo Chương trình công tác tháng 6/2022 của UBND huyện
Lượt xem: 149
Tải về 0
126-BC/UBND 10/03/2022 Báo cáo công tác cải cách hành chính quý 1 năm 2022
Lượt xem: 163
Tải về 0
89/VHTT 01/11/2021 Tuyên truyền các nội dung Kế hoạch số 603/KH-UBND ngày 22/10/2021
Lượt xem: 233
Tải về 0
999/QĐ-UBND 26/10/2021 Quyết định v/v Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Tương Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 225
Tải về 4
647/QĐ-UBND 20/07/2021 Quyết định V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tương Dương
Lượt xem: 152
Tải về 2
647/QĐ-UBND 20/07/2021 Quyết định V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tương Dương
Lượt xem: 110
Tải về 0
89/TB-UBND 30/10/2020 Thông báo Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Tương Dương
Lượt xem: 154
Tải về 0
89/TB-UBND 30/10/2020 Thông báo Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Tương Dương
Lượt xem: 162
Tải về 0
65/TB-BTC 30/10/2020 Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức Hội chợ việc làm khu vực Tây Nam Nghệ An năm 2020
Lượt xem: 173
Tải về 0
65/TB-BTC 30/10/2020 Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức Hội chợ việc làm khu vực Tây Nam Nghệ An năm 2020
Lượt xem: 188
Tải về 1
12345678910...