Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2023

Ngày 18 tháng 9 năm 2023, UBND huyện Tương Dương đã ban hành Thông báo số 151/TB-UBND  về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2023 (lần 2). Cổng thông tin điện tử huyện Tương Dương trân trọng gửi tới độc giả toàn văn Thông báo

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Đình Tuân

 
12345678910...
image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement