Hơn 100 học viên tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân
Ngày 28/8, UBND huyện Tương Dương đã tổ chức Hội nghị Tập huấn Tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về Thanh tra; Tiếp công dân; Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và Phòng, chống tham nhũng năm 2023.
Anh-tin-bai

Toàn cảnh Họi nghị tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 học viên là Trưởng các phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính, Văn phòng của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự và chủ trì Hội nghị tập huấn có đồng chí  Nguyễn Hữu Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyện

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí  Nguyễn Hữu Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong những năm qua Huyện ủy, HĐND, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo, xác định công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi cấp, mỗi ngành. Qua đánh giá cho thấy, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có những chuyển biến tích cực. Việc duy trì lịch tiếp công dân chung cho cả cấp huyện, cấp xã được thực hiện nghiêm túc. Cơ bản các đề nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân được xem xét giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật; số vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài cơ bản đã được giải quyết, không có điểm nóng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện mong muốn thông qua lớp tập huấn nghiệp vụ Tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về Thanh tra; Tiếp công dân; Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và Phòng, chống tham nhũng năm 2023 cho cán bộ công chức ngành Thanh tra và cán bộ ban tiếp công dân cấp xã trên địa bàn huyện sẽ góp phần bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức Ngành Thanh tra; phát huy hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của các tổ chức thanh tra trong huyện.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiến, Phó Chủ tịch UBND Chủ tịch UBND huyện Tương Dương- Phát biểu khai mạc tại Hội nghị Tập huấn

Tại hội nghị, các báo cáo viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề cơ bản liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và công tác phòng, chống tham nhũng: Những sai phạm điển hình và kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra đầu tư xây dựng cơ bản; những sai phạm điển hình và kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; những sai phạm điển hình và kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra các dự án đầu tư ngoài ngân sách và thanh tra về lĩnh vực đất đai; kỹ năng tiếp công dân và phân loại xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thông qua Hội nghị tập huấn đã giúp cho Lãnh đạo, cán bộ làm công tác tiếp công dân ở cơ sở nắm chắc các quy định của Luật Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện

Hội nghị tập huấn được tổ chức trong 02 ngày 28-29/8

 

Quỳnh Như

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement