Hội Nông dân tỉnh tổ chức giao ban công tác hội và phong trào nông dân năm 2023 tại huyện Tương Dương

Từ ngày 15-16/11, Cụm thi đua số 3 Hội Nông dân tỉnh tổ chức giao ban công tác hội và phong trào nông dân năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Phong – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Đồng chí Hoàng Văn Minh, UV BTV Hội, Trưởng ban Tuyên giáo Hội Nông dân tỉnh và Đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh; Lãnh đạo Hội ND các huyện: Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu trong cụm thi đua.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh Hội nghị giao ban cụm thi đua số 3

Năm 2023, Hội Nông dân 5 huyện trong Cụm thi đua số 3 đã chủ động triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công tác Hội và phong trào nông dân, nhất là đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội Hội Nông dân các cấp theo đúng kế hoạch đề ra, góp phần tích cực cho quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân ngày càng vững mạnh. Các đơn vị trong cụm đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội hội nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 đúng quy định, kịp tiến độ; tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện thành công tốt đẹp được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận đánh giá cao.

Trong năm, các cấp hội trong cụm đã tuyên truyền, vận động được 19.893 hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu, đã suy tôn được 11.852 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hội quan tâm giới thiệu, tổ chức cho hội viên, nông dân đi tham quan học tập các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả. Ưu tiên xây dựng các mô hình thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hợp tác, liên kết sản xuất, sản xuất nông sản an toàn.  Tiêu biểu có Hội ND huyện Con Cuông, Quỳ Châu, Kỳ Sơn...

Các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi vừa là tấm gương sáng vừa là nhân tố tích cực giúp đỡ các hộ nghèo khó trong địa bàn phấn đấu vươn lên, thoát nghèo bền vững. Các cấp hội đã huy động được hơn 1.250 triệu đồng, hơn 13.650 ngày công, giúp đỡ vật tư, cây giống, con giống trị giá gần 246 triệu đồng, giúp đỡ được 61 hộ nghèo vươn lên. Xuất hiện nhiều cách làm hay và hiệu quả như “Biến phế liệu thành con giống” ở Con Cuông; “quyên góp hỗ trợ cây giống, con giống” ở huyện Kỳ Sơn; “góp gạch xây nhà cho hội viên nghèo” ở Quỳ Châu, Quế Phong;...

Hội Nông dân các cấp trong cụm đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi tạo ra sản phẩm giá trị cao; phối hợp với các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhà khoa học hỗ trợ, hướng dẫn nông dân xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất, kinh doanh tiêu thụ với du lịch cộng đồng nông thôn. Tham gia thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Ngoài việc vận động hội viên đóng góp tiền của, ngày công,... tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các cấp Hội ND trong cụm tiếp tục phát động chương trình trồng 1 triệu cây xanh; nhân rộng mô hình xây dựng “Hàng cây, vườn cây nông dân ơn Bác”; xây dựng được 233 mô hình vườn theo hướng vườn chuẩn NTM, tăng gần 200 vườn so với năm 2022 (tiêu biểu là Con Cuông 13 vườn; Quế Phong: 14 vườn; Quỳ Châu: 7 vườn); xây dựng được 76 mô hình thu gom, phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình và phát động các chiến dịch thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh đường làng ngõ xóm...; xây dựng 76 mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp.

Anh-tin-bai

Đoàn công tác đã thăm quan mô hình kinh tế tại xã Tam Thái.

Trong năm, các huyện, thành thị trong cụm phối hợp mở 64 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn (gấp đôi năm ngoái – 31 lớp); trong đó Con Cuông 24 lớp (năm ngoái 12); Tương Dương 13 lớp, Quỳ Châu 13 lớp; Kỳ Sơn 8 lớp, Quế Phong 6 lớp…

Trong cụm đã chủ động phối hợp mở 271 buổi tập huấn KHKT cho 14.347 lượt hội viên, nông dân. Việc phối hợp tập huấn được thực hiện khá đồng đều ở tất cả các huyện trong cụm: Con Cuông 64 lớp, Kỳ Sơn 85 lớp, Quỳ Châu 42 lớp; Tương Dương 40 lớp, Quế Phong 40 lớp.

Các đơn vị tích cực tham mưu cho Cấp uỷ Đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức Hội và phong trào nông dân; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân tham gia xây dựng và thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tham gia và đóng góp ý kiến xây dựng đề án, kế hoạch, chương trình hành động của đảng; phát biểu tại các cuộc họp do cấp ủy tổ chức và mời dự... Quan tâm việc bồi dưỡng hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Kết quả trong năm 2023 giới thiệu học đối tượng 200 hội viên, kết nạp được 130 hội viên vào Đảng.

Bên cạnh đó, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức chủ động triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công tác Hội và phong trào nông dân. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân được đẩy mạnh đặc biệt là hoạt động giúp đỡ nông dân tiếp cận về vốn, cơ chế chính sách, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã. Vai trò nòng cốt của Hội trong xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ, kỹ năng sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, xây dựng và sửa chữa tuyến đường giao thông nông thôn; vận động nông dân hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới; xây dựng mô hình phân loại rác thải từ nguồn; Tổ chức các lớp hướng dẫn bà con tham gia chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, tham gia bán hàng trên sàn giao dịch điện tử; vận động nông dân phát quang, cải tạo và xóa bỏ vườn tạp; phối hợp xây dựng phát triển các sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Thảo luận tại hội nghị, Hội Nông dân các huyện trong cụm đã đề xuất với Hội Nông dân tỉnh tiếp tục triển khai các phong trào thi đua, công tác hội trong năm 2024 như: Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ hội cơ sở; tăng cường quỹ vốn vay hỗ trợ cho hội viên nông dân để phát triển kinh tế…

Anh-tin-bai

 

Đồng chí Võ Văn Phong, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu, đánh giá và ghi nhận những kết quả Cụm thi đua số 3 đạt được trong năm 2023

Phát biểu kết luận, Đồng chí Võ Văn Phong– Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã đánh giá, ghi nhận và biểu dương những kết quả của Hội Nông dân cụm thi đua số 3 đạt được trong năm qua. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung cần triển khai trong thời gian tới như: chỉ đạo hội cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp phòng chống bệnh tả lợn Châu Phi, bệnh lở mồm long móng, phòng chống đói rét cho gia súc; trực tiếp phối hợp làm tốt công tác an sinh xã hội giúp đỡ các hộ nghèo để “không ai bị bỏ lại phía sau” , chỉ đạo tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2023 đảm bảo đúng quy định; tuyên truyền An toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; vui xuân đón tết Giáo Thìn 2024 an toàn, vui tươi, tiết kiệm; triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động Công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2024; Hội Nông dân các huyện cụm thi đua số 3 tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, trọng tâm là các nghị quyết liên quan nông nghiệp, nông thôn và nông dân; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh và nghị quyết đại hội nông dân các huyện nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tiếp tục quan tâm đổi mới, triển khai, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình giám sát phản biện xã hội, hoạt động tư vấn, hỗ trợ hội viên nông dân. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Hội Nông dân các huyện, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi phù hợp với yêu cầu thực tiễn để tổ chức Hội ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tiếp theo.

Trần Thị Hải

 
12345678910...
image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement