Gần 80 học viên tham gia lớp tập huấn kỹ năng công tác du lịch cho cơ sở năm 2023

Ngày 25/9, tại xã Lưu Kiền, UBND huyện Tương Dương tổ chức lớp tập huấn kỹ năng về công tác du lịch cho cơ sở năm 2023.

 

Anh-tin-bai

Toàn cảnh lớp  tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có gần 80 học viên là Phó Chủ tịch UBND-VX, Công chức Văn hoá - Xã hôi, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội LHPN, đại diện các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch của các xã, thị trấn gồm: Lưu Kiền, Xá Lượng, Thị trấn Thạch Giám, Lượng Minh, Yên Na, Yên Tĩnh, Hữu Khuông, Nhôn Mai, Mai Sơn.

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn đồng chí Lô Thanh Long, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin đã nhấn mạnh “Tuy huyện Tương Dương mới bắt đầu triển khai làm du lịch trong những năm gần đây. Nhưng, đã và đang mang lại tín hiệu tích cực. Du lịch đã mang lại thu nhập ổn định ban đầu cho người dân, đặc biệt là bước đầu đã làm thay đổi nhận thức của người dân về phát triển kinh tế du lịch, tạo được một số điểm nhấn đáng ghi nhận, đúng theo định hướng và tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết đại hội huyện đảng bộ khóa XXVII, nhiệm kỳ 2021-2025.Tuy nhiên, phát triển du lịch huyện Tương Dương trong thời gian qua còn một số hạn chế như: công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch chưa tốt; cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông còn nhiều hạn chế; sản phẩm du lịch chưa đa dạng, hấp dẫn; chất lượng phục vụ du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu; chưa phát huy được vai trò của cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch… Những hạn chế đó có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân cơ bản từ nhận thức về tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch; định hướng và các mục tiêu, giải pháp thực hiện nhằm phát triển du lịch địa phương của tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện. Chính vì vậy, việc tổ chức lớp tập huấn để thay đổi hơn nữa trong nhận thức về tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch; định hướng và các mục tiêu, giải pháp thực hiện nhằm phát triển du lịch địa phương là rất quan trọng”.

Anh-tin-bai

Đ/c Lô Thanh Long, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Trong thời gian 01 các học viên được giảng viên truyền đạt về các chuyên đề: Hướng dẫn các kiến thức về lĩnh vực làm du lịch cộng đồng; hướng dẫn cách làm việc, giao tiếp, thói quen ứng xử với khách lưu trú tại nhà; cách xử lý tình huống trong quá trình hoạt động du lịch

Anh-tin-bai

Thạc sĩ, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Thanh, giảng viên khoa Du lịch và Công tác xã hội, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Trường đại học Vinh truyền đạt các chuyên đề cho các học viên tham gia lớp tập huấn

Qua lớp tập huấn này nhằm giúp cho các cán bộ, công chức, hộ kinh doanh du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và lợi ích của việc phát triển du lịch cộng đồng, giúp cộng đồng dân cư địa phương tiếp cận các thông tin, cách làm và chia sẻ kinh nghiệm làm du lịch tại các địa phương. Nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng làm du lịch thông qua đó hình thành và phát triển những điểm, những mô hình về du lịch cộng đồng, tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho người dân.

Trước đó, vào ngày 24/9 huyện Tương Dương cũng đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng về công tác du lịch tại xã Tam Đình (lớp 1) với sự tham gia của các học viên đến từ các xã: Tam Đình, Tam Hợp, Yên Thắng, Yên Hoà, Nga My, Xiêng My./.

Đình Tuân

 
12345678910...
image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement