Xá Lượng tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028
Sáng ngày 16/3, Hội Nông dân xã Xá Lượng tổ chức thành công đại hội đại biểu Hội Nông dân khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự Đại hội có đồng chí Trần Thị Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Trưởng ban Dân vận; đồng chí Trần Xuân Hậu, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; cùng các đồng chí BTV, BCH Hội Nông dân huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND-UBND, Ủy ban MTTQ, các ngành đoàn thể xã Xá Lượng và trên 76 đại biểu 9/9 bản, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn.
Anh-tin-bai

Quang cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ công tác phát triển tổ chức Hội được tiếp tục đẩy mạnh, các cơ sở Hội quan tâm kết nạp hội viên mới, đồng thời, nâng cao chất lượng hội viên, kết nạp được 16 hội viên (tăng 2,32%/năm) đưa tổng số hội viên toàn xã hiện nay là 902 hội viên. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội được đổi mới, hiệu quả, hoạt động phong phú, đa dạng, chất lượng và số lượng Hội viên ngày càng được nâng cao.

Anh-tin-bai

Các đại biểu dự đại hội

Hàng năm, các phong trào nong dân triển khai được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực và mang lại hiệu quả cao như: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong nhiệm kỳ có 145 hộ đạt dnah hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cho thu nhập từ 200-350 triệu đồng/năm, tăng 5,8% so với cùng kỳ; vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới huy động trong dân đạt trên 165 triệu đồng; các hoạt động tư vấn và hỗ trợ nhân dân trên 10 lớp cho các hội viên tham gia... Ngoài ra hội còn thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và toàn thể nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, Nông dân tham gia bảo đảm an ninh Tổ quốc... Trong nhiệm kỳ được các cấp hội tặng 25 giấy khen cho các tập thể, các nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong tròa Nông dân.

Anh-tin-bai

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH khóa mới

Anh-tin-bai

BCH Khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt, nhận nhiệm vụ

Đại hội bầu ra được 11 đồng chí vào ban chấp hành, 3 đồng chí vào ban Thường vụ. Đồng chí Lỳ Bá Pó, Ủy viên BCH Đảng bộ xã tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân khó IX, nhiệm kỳ 2023-2028./.

Ngân Văn Tứ ( PCT UBND xã Xá Lượng)

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement