Những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ thị trấn Thạch Giám
Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã lãnh đạo hoàn thành 20/24 chỉ tiêu đạt trên 50% (chiếm 83,3% NQ), trong đó có 15 chỉ tiên từ 70% đến dưới 100%, có 4 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Tổng giá trị sản xuất, thu nhập đạt: 359,39 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người tính đến cuối năm 2022 là 49,2 triệu đồng/60 triệu đồng/người/năm, đạt 82% NQ đại hội. 
Anh-tin-bai

Ngày 28/4, Đảng ủy thị trấn Thạch Giám tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nông Thị Kim Tuyến- HUV, Chủ tịch Hội LHPN Huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn; MTTQ và Trưởng các ngành, đoàn thể, Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Thạch Giám.

 Thị trấn Thạch Giám nằm ở trung tâm huyện Tương Dương, có diện tích đất tự nhiên 6.706,14 ha; 11 khối, bản; 1.912 hộ, 7318 khẩu; Đảng bộ thị trấn có 18 chi bộ trực thuộc, với tổng số 532 đồng chí đảng viên, gồm 11 chi bộ thôn, 05 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ trạm y tế, 01 chi bộ công an.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy thị trấn Thạch Giám đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn đã đề ra. Phát huy đoàn kết, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên; xây dựng chính quyền và vận động nhân dân đạt được những kết quả nổi bật.

Anh-tin-bai

Đ/c Lương Hồng Thanh, Phó BT Thường trực Đảng ủy báo cáo tóm tắt kết quả đến giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã lãnh đạo hoàn thành 20/24 chỉ tiêu đạt trên 50% (chiếm 83,3% NQ), trong đó có 15 chỉ tiên từ 70% đến dưới 100%, có 4 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Tổng giá trị sản xuất, thu nhập đạt: 359,39 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người tính đến cuối năm 2022 là 49,2 triệu đồng/60 triệu đồng/người/năm, đạt 82% NQ đại hội.

Anh-tin-bai

Mô hình nuôi trâu bò vỗ béo tại bản Phòng

Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ và thương mại, giảm tỷ trọng nông nghiệp, lâm nghiệp, chuyển dịch phù hợp, đúng hướng, Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng: 22,7%; Thương mại, dịch vụ: 50,9%; Nông nghiệp, chăn nuôi: 26,4%. 

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư ngày càng khang trang, đồng bộ. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng; kịp thời kiện toàn, quan tâm tạo điều kiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành chính quyền; phát huy tốt vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội vào quá trình thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

HĐND thị trấn tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong hoạt động. UBND thị trấn bám sát nhiệm vụ công tác năm để triển khai thực hiện có hiệu quả.Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt công tác thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên, chăm lo xây dựng tổ chức đoàn, hội trong sạch, vững mạnh.

Ngoài những kết quả đã đặt được cũng còn tồn tại những hạn chế nhất định như công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đại hội Đảng mặc dù đã được quan tâm, chú trọng, nhưng hiệu quả chưa cao. Một số đề án, chương trình, kế hoạch đã được xây dựng nhưng chưa thực sự đi vào cuộc sống, do chưa có nguồn lực đảm bảo để thực hiện. Việc tổ chức thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 chưa quyết liệt nên hiệu quả đạt được trên một số lĩnh vực chưa cao.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng, tiếp tục phát huy ý chí, nghị lực và thành quả đã đạt được; chủ động vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng đã đề ra cần tập trung chú trọng những nhiệm vụ sau:

1. Quyết tâm đạt các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng ở mức cao nhất, những chỉ tiêu nào đã đạt thì tiếp tục thực hiện để vượt, những chỉ tiêu nào chưa đạt, đề ra những giải pháp phù hợp, linh hoạt để phấn đấu hoàn thành. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện 3 chỉ tiêu đạt dưới 50% và 5 chỉ tiêu khó đạt; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, tạo cơ chế phát triển kinh doanh, thương mại.

2. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để xin hỗ trợ, kêu gọi nguồn lực về đầu tư phát triển cho địa phương, từ các chương trình, dự án của nhà nước, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm...

3. Tiếp tục chăm lo lĩnh vực văn hoá - xã hội, nhất là công tác giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội. Quyết tâm giữ vững QPAN, tiếp tục duy trì, nâng cao trực và sẵn sàng chiến đấu cao, không để các tình huống bất ngờ xẩy ra.

4. Thường xuyên quan tâm, chăm lo đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành chính quyền; phát huy tốt vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội vào quá trình thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

5. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, số lượng, chất lượng kết nạp đảng viên; chú trọng phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nguyên tắc tập trung dân chủ, tuyên truyền xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỉ lại; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, toàn diện; làm tốt công tác bảo vệ bí mật của Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, kết hợp kiểm tra các tổ chức đoàn thể việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Phát huy vai trò của UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng về khối, bản tạo ra nhiều phong trào thi đua mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân. Tập trung sức mạnh và trí tuệ cho phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh.

7. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị trấn phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tận dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Anh-tin-bai

Đ/c Nông Thị Kim Tuyến- HUV, Chủ tịch Hội LHPN Huyện phát biểu tại Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nông Thị Kim Tuyến- HUV, Chủ tịch Hội LHPN Huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ thị trấn đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Đồng thời đề nghị Đảng bộ thị trấn cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiến hành rà soát các chỉ tiêu chưa đạt, chỉ rõ nguyên nhân, có biện pháp tập trung lãnh đạo để hoàn thành trong thời gian tới. Tiếp tục tập trung lãnh đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân.... tạo sự gắn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, góp phần xây dựng thị trấn Thạch Giám ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện Tương Dương./.

Lương Hồng Thanh

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement