Nhiều hoạt động sổi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2023) và thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028), các cấp Hội Nông dân huyện Tương Dương đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, tạo khí thế thi đua cho cán bộ, hội viên nông dân trong huyện tham gia.

Anh-tin-bai

 Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân huyện nhân  kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2023)

Trong đợt phát động phong trào thi đua, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai những nội dung, đó là: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp, phát động phong trào thi đua Chào mừng kỷ niệm 93 năm Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2023) gắn với tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tuyên truyền, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội Nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045… Tăng cường đoàn kết, tập hợp hội viên, nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Hội các cấp, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi, tổ hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt, chuẩn bị nhân sự tốt nhất cho nhiệm kỳ 2023 - 2028; Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua trong hệ thống Hội, đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, phong trào thi đua “Chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022 - 2025”, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, về chương trình sáng tạo, khởi nghiệp gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phát triển hợp tác xã và phát triển du lịch nông thôn... gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Anh-tin-bai

Hội viên nông dân tham gia làm đường giao thông nông thôn, đường vào khu sản xuất.

Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn hội viên nông dân sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội, nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp; Chú trọng xây dựng, nhân rộng, tôn vinh các mô hình tập thể và cá nhân tiêu biểu, những gương điển hình tiên tiến, đột phá sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất, công tác, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh của huyện trong thời gian qua; Mỗi cấp Hội lựa chọn, triển khai xây dựng ít nhất 01 mô hình tiêu biểu, 01 hoạt động thiết thực do tổ chức Hội Nông dân chủ trì chào mừng kỷ niệm 93 năm Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2023) gắn với chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các địa phương.

Anh-tin-bai

Hội Nông dân huyện tổ chức trao tặng 50 triệu đồng từ Cuộc vận đồng “viên gạch nghĩa tình” cho hộ gia đình anh Vi Văn Nhân, ở Bản Tạt, xã Yên Thắng

Điển hình như Hội Nông dân huyện đã triển khai Kế hoạch số 155-KH/HNDH, ngày 31/03/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện về thực hiện cuộc vận động “Viên gạch nghĩa tình”. Từ Cuộc vận động “Viên gạch nghĩa tình” do Hội Nông dân huyện phát động, Hội Nông dân 17 xã, thị trấn quyên góp, ủng hộ hỗ trợ 50 triệu đồng cho hộ hội viên Vi Văn Nhân, ở Bản Tạt, xã Yên Thắng là hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở. Ngoài ra, các Hội đoàn thể và nhân dân trong bản còn trực tiếp tham gia giúp đỡ ngày công lao động. Cuộc vận động sẽ được triển khai từ năm 2023 - 2025, Hội Nông dân huyện sẽ hỗ trợ xây dựng 03 căn nhà tình nghĩa cho 03 hộ hội viên nghèo trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 150 triệu đồng. BTV Hội Nông dân các cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ hội viên nghèo được 35 suất quà với số tiền 6.400 ngàn đồng. Bên cạnh đó, BTV Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo Hội ND xã Yên Thắng tổ chức Lễ ra mắt Chi hội nghề nghiệp “chăn nuôi dê sinh sản” tại Bản Tạt với 57 hội viên.

Anh-tin-bai

Thăm hỏi, tặng quà đồng chí Kha Đại Dương nguyên là Chủ tịch Hội ND huyện

 Nổi bật trong hoạt động này là Hội Nông dân xã Lưu Kiền, xã Xiêng My, Nga My, Xá Lượng, Lượng Minh, Yên Thắng, Tam Quang và một số địa phương khác đã tuyên truyền vận động các thôn, bản huy động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp 8.156 ngày công và 690,1 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn, đường vào khu sản xuất với chiều dài 10.416 m; hỗ trợ sữa chữa 10 công trình nước sinh hoạt cho người dân. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở Hội đã huy động hội viên nông dân ra quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường nông thôn, phát dọn, nạo vét kênh mượng, khơi thông dòng chảy hơn 404 đợt với 28.383 lượt người tham gia; cán bộ, hội viên nông dân tổ chức giúp các hộ dân khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ vừa qua. Tổ chức ra quân chăm sóc hàng cây nông dân ơn bác; treo băng rôn, cờ, hoa trên các tuyến đường. Từ đó, giúp cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp; tạo khí thế sôi nổi chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2023) và thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ngoài ra, các cấp Hội còn tổ chức lễ tọa đàm, giao lưu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ và sinh hoạt chi, tổ Hội, thăm hỏi tặng quà các đồng chí lãnh đạo Hội qua các thời kỳ nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Đây cũng là dịp để hội viên nông dân gặp gỡ giao lưu, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong đời sống và sản xuất.

Thông qua đó, nhằm phát động phong trào thi đua đặc biệt trong cán bộ, hội viên, nông dân lập thành tích cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân chào mừng kỷ niệm 93 năm Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2023) gắn với chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, hội viên, nông dân về giá trị văn hóa, con người Tương Dương, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp./.


 

 

Trần Thị Hải

Hội Nông dân huyện

 


image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement