Đảng ủy xã Tam Thái: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXV.
Vừa qua, Đảng ủy xã Tam Thái tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vi Thị Ngọc, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; các đ/c nguyên là lãnh đạo xã khóa XXIV nhiệm kỳ 2015-2020; các đồng chí Uỷ viên BTV, BCH, Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể cấp xã và Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc.
Anh-tin-bai

Ngày 12/5 Đảng ủy xã Tam Thái tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tam Thái lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 27 chỉ tiêu về phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội, Quốc phòng - An ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã Tam Thái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra. Trong đó: 10 chỉ tiêu đạt và vượt, 11 chỉ tiêu đạt 80%, 6 chỉ tiêu đạt 50% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tuy ảnh hưởng lớn từ Đại dịch Covid-19 nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết của Cấp ủy, Chính quyền và toàn thể nhân dân. Trong nửa nhiệm kỳ qua, nội bật Đảng bộ và Nhân dân xã Tam Thái đã là đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỉ lại các chính sách của nhà nước, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, huy động nhiều nguồn lực từ Nhân dân xây dựng quê hương như: Xây dựng đường hoa Đại đoàn kết, xây dựng đèn đường chiếu sáng, xây dựng đường đi các khu sản xuất, đường nội đồng, hố thu gom xử lý rác thải tại hộ gia đình, các công trình văn hóa tổ chức sự kiện, công trình phụ trợ các hoạt động cộng đồng tại các bản…. với tổng kinh phí ước tính hơn 500 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa từ Nhân dân. Các chỉ tiêu về kinh tế tăng hàng năm, bình quân thu nhập đầu người (năm 2022) là 41,5 triệu đồng đạt 87,37% so với Nghị quyết giao; tổng sản lượng lương thực đạt 97,29%; tỷ lệ gia đình văn hóa 99,39%; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 98,33%; tỷ lệ chất thải được thu gom 112,2%; độ che phủ rừng 116,34%, làm tốt quy chế chăn nuôi, hạn chế mâu thuận giữa chăn nuôi và trồng trọt kìm hãm sự phát triển... đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên, xây dựng tốt các mô hình kinh tế, làm tốt công tác an sinh xã hôi, giữ vững đơn vị an toàn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì và giữ vững danh hiệu xã đạt Nông thôn mới…

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập, quán triệt các Chỉ thị Nghị quyết của cấp trên, lãnh đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên, đã giáo dục, bồi dưỡng và kết nạp được 26 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt 86,6% so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.

Anh-tin-bai

Đồng chí Vi Thị Ngọc-, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, PCT UBMTTQ Việt Nam huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vi Thị Ngọc, Uỷ viên BCH Huyện ủy, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Tam Thái đã đạt được qua nửa nhiệm kỳ qua, nhất là trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; công tác chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bảo trợ xã hội, các chính sách đồng bào dân tộc thiệu số. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại của địa phương và đề nghị từ nay đến cuối nhiệm kỳ tập thể BCH Đảng bộ xã cần phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ và nông nghiệp gắn với áp dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho người dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân. Tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức…

Kết thúc hội nghị đồng chí Lương Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, chủ trì hội nghị tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, cũng như các ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng thời đưa ra một số giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong nửa nhiệm kỳ còn lại thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Lang Hiển

 

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement