Đảng ủy xã Lưu Kiền tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV
Sáng 9/5 Đảng ủy xã Lưu Kiền tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự, chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy xã có đồng chí Vy Thị Bích Thuỷ - Uỷ viên BTVHU, Trưởng Ban Tuyên Giáo, Giám đốc Trung Tâm Chính trị huyện, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo, Đảng ủy, chính quyền qua các thời kỳ.
 
Anh-tin-bai

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Lữ Duy Hải – PBT Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lưu Kiền, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, sự tác động mạnh mẽ từ đại dịch Covid -19 nhưng với quyết tâm, nỗ lực phấn đấu Đảng bộ và Nhân dân xã Lưu Kiền, các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đạt được nhiều kết quả nội bật.

 Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện ổn định, các phong trào của địa phương hưởng ứng tích cực; xã có nhiều tiềm năng, lợi thế tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, nhất là tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phổ biến, quán triệt chương trình xây dựng Nông thôn mới; xây dựng kế hoạch quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Kết luận và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được tăng cường.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kết nạp 26/30 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Công tác Dân vận, tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong nhiệm kỳ  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXIV đã đề ra 35 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tính đến nửa nhiệm kỳ đã có 22/35 chỉ tiêu đạt và vượt, 08/35 chỉ tiêu đạt từ 50-98%, 03/35 chỉ tiêu đạt thấp từ 11- 33% (gồm: Thu hút vốn đầu tư, tổng sản lượng lương thực có hạt, số trường đạt chuẩn Quốc gia), có 01/35 chỉ tiêu chưa đạt (gồm chỉ tiêu xây dựng bản đạt Nông thôn mới). Thu nhập bình quân đầu người 36.000.000/40.000.000/người/năm, đạt 90% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội giao.

 Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm; đẩy mạnh công tác ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, chăn nuôi; đã xây dựng được các mô hình như mô hình Bí xanh; Khoai sọ; trồng sắn.Tổng diện tích gieo trồng là 1.248/2.475ha, đạt 50%; Tổng sản lượng lương thực cây có hạt 2.450/7.350 tấn, đạt 33% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội giao. Bình quân lương thực đầu người 323/370kg/năm, đạt 87 % so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội giao.

Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc 5.020/4500 con, đạt 112%; Tổng đàn gia cầm 15.600/14.000 con, đạt 111%; Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 200/320 tấn, đạt 62%; Diện tích nuôi trồng Thủy sản 4,2/4,5 ha, đạt 96% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội giao.

Lâm nghiệp: Thường xuyên chỉ đạo cán bộ Ban Lâm nghiệp phối hợp với Kiểm lâm địa bàn và BQL các bản tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra trên địa bàn nhằm ngăn chặn nạn khai thác lâm sản, buôn bán lâm sản và xâm canh trái phép.Trong nửa nhiệm kỳ, tuyên truyền, vận động nhân dân trồng rừng mới được 48/110ha, đạt 44%; Tổng số tiền chi trả từ năm 2020 - 2022 là 3.882.116.448 đồng. Công tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp đã tiến hành giao kịp thời cho 6/6 thôn bản. Trồng cỏ 26.5/15 ha, đạt 177% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội giao.

Lao động việc làm, an sinh xã hội và giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện tốt.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm: Trung bình hàng năm tạo việc làm mới 382/150 người, đạt 255%; Xuất khẩu lao động 8/6 người, đạt 133% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội giao.

Công tác an sinh xã hội, chế độ, chính sách người có công hàng năm được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Huy động được từ các doanh nghiệp các nhà hảo tâm và đông đảo Nhân dân tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Trong nửa nhiệm kỳ đã xóa được 70 nhà tạm bợ, đột nát. (Các DN và nhà hảo tâm 25 nhà, Công an tỉnh hỗ trợ 45 nhà)

Công tác giảm nghèo: Thường xuyên quan tâm và chỉ đạo tốt công tác giảm nghèo và giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 8/6%, đạt 133% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội giao. Hộ cận nghèo hiện tại chiếm 12,23% trong toàn xã.

Tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến trên 2.500m2 đất đề làm đường giao thông các loại; nhân dân hiến công 4.524 ngày công, tương ứng số tiền 1.131.000.000 đồng; Nhân dân đóng góp tiền mặt 538.000.000 đồng. Chỉ đạo chuyển đổi trên 18ha đất kém hiệu quả sang trồng sắn Cao sản, khai hoang phục hóa được 4,7ha ruộng nước. Đến nay đã hoàn thành 10/19 tiêu chí, các bản đạt từ 11/13 tiêu chí; bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang; cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên.

 Bên cạnh các kết quả đạt được, các đại biểu dự hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, đề ra các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm tạo sự đột phá, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của cả nhiệm kỳ.

Anh-tin-bai

Đồng chí Vy Thị Bích Thuỷ , UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo, Giám đốc Trung Tâm Chính trị huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng đồng chí Vy Thị Bích Thuỷ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung Tâm Chính trị huyện biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả mà Đảng bộ xã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí vui mừng, phấn khởi trước những thành tích đạt được. Đông thời, yêu cầu Đảng bộ xã Lưu Kiền cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình thực tế để từ đó có những giải pháp cụ thể, thiết thực, tập trung cao hoàn thành các chỉ tiêu khó, chỉ tiêu chưa đạt. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ xã tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; công tác rà soát, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm các mặt công tác kiểm tra, dân vận, công tác rà soát, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp. Toàn hệ thống chính trị và Nhân dân tiếp tục tập trung duy trì, hoàn thiện 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng đạt chuẩn Nông thôn mới. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, giáo dục và đào tạo, văn hóa. Đặc biệt đồng chí nhấn mạnh thực hiện tốt quy chế làm việc của tập thể BTV; BCH Đảng uỷ khối đại đoàn kết; dân chủ; thống nhất cao trong cấp uỷ để lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân xã nhà tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. 

Lữ Hải 

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement