Gặp mặt kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành thông tin và truyền thông

Chiều 25/8, Ngành Văn hoá - Thông tin  tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống của ngành (28/8/1945 - 28/8/2023). Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức trong ngành thông tin và truyền thông từ huyện đến cơ sở

Anh-tin-bai

Quang cảnh buổi gặp mặt

 Trong những năm qua phát huy truyền thống Ngành Văn hoá - Thông tin, cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa và Thông tin huyện Tương Dương luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Anh-tin-bai

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức trong ngành thông tin và truyền thông

Thời gian qua, ngành đã khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu cho chính quyền thực hiện các chức năng lãnh đạo, điều hành, quản lý nhà nước trên lĩnh vực được phân công phụ trách, góp phần vào sự thành công trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi những cách làm mới, hiệu quả để cùng nhau thực hiện, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Anh-tin-bai

Đ/c Lô Thanh Long, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin phát biểu tại buổi gặp mặt

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí Lô Thanh Long, Trưởng phòng Văn hoá - Thông nhấn mạnh: “Trong những năm qua, ngành Văn hóa - Thông tin huyện Tương Dương đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng trong việc tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp Nhân dân"

 

Anh-tin-bai

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi những cách làm mới, hiệu quả để cùng nhau thực hiện, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Anh-tin-bai

Tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành thông tin và truyền thông là dịp để những người làm công tác văn hóa tư tưởng qua các thời kỳ ôn lại những dấu mốc lớn mà Ngành Văn hóa - Thông tin huyện nhà đạt được trong những bước đường xây dựng và trưởng thành.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Đình Tuân

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement