Gần 200 cán bộ, CC, VC tham gia Lớp tập huấn Nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác CCHC

Ngày 15/11, UBND huyện tổ chức Lớp tập huấn Nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác CCHC. Tham dự Lễ khai mạc có: bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An; ông Lô Thanh Nhất, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương; các đồng chí là giảng viên đến từ Cổng thông tin điện tử tỉnh, Viễn thông tỉnh Nghệ An, Viễn thông Tương Dương; Đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức,viên chức, các cơ quan ban ngành cấp huyện, UBND 17  xã, thị trấn.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh buổi lễ khai mạc Lớp tập huấn cao hiệu quả trong thực hiện  nhiệm vụ và chỉ số  Cải cách hành chính cho  cán bộ, viên chức

Tham gia lớp tập huấn có gần 200 cán bộ công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính từ  huyện đến cơ sở

Trong thời gian 2 ngày, 15-16/11,  các học viên sẽ được nắm vững nội dung  10 chuyên đề: Tổng quan về kiểm soát thủ tục hành chính; Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Bộ phận Một cửa; Những nội dung cơ bản trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính  ở cơ sở và những yêu cầu đặt ra trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong tình hình mới; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (iGate) - Dịch vụ công trực tuyến toàn trình - Dịch vụ công trực tuyến toàn trình một phần; Cổng Dịch vụ công quốc gia; Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Chuyên đề Ký số; Thanh toán trực tuyến; Kho dữ liệu chung; Chứng thực điện tử theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP (UBND các xã, thị trấn và Phòng Tư pháp tham gia)

Anh-tin-bai

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An truyền đạt các chuyên đề 

Thông qua lớp tập huấn, góp phần giúp cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Tương Dương , nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Qua đó, nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng, đảm bảo liên thông, đồng bộ, thống nhất; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước tại địa phương.

Quỳnh Như

 
12345678910...
image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement