Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện tốt công tác an sinh xã hội
BHXH huyện Tương Dương sẽ không ngừng nỗ lực thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trong giai đoạn mới, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; đồng thời góp phần khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về an sinh xã hội luôn mang tính thời sự, giá trị, sống mãi theo thời gian

Những năm qua, Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Tương Dương luôn đặc biệt chú trọng, quan tâm đến việc chỉ đạo, triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Trên cơ sở đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, bảo đảm quyền được hưởng an sinh xã hội của mỗi người dân, vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Nhờ thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW Bảo hiểm xã hội huyện đã triển khai nhiều mô hình chăm lo đến người nghèo như “Cán bộ ngành BHXH chung tay vì người nghèo”, “cán bộ BHXH huyện thực hiện Tết vì người nghèo”, “ Cán bộ ngành BHXH để ai bị bỏ lại phía sau”…. Bên cạnh đó còn có mô  hình “Cán bộ BHXH tặng thẻ BHYT cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn” trên địa bàn huyện nhà. Đặc biệt, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên mọi phương diện; qua đó, BHXH huyện đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Anh-tin-bai

   Bảo hiểm Xã hội huyện tuyên truyền, cấp lại thẻ bảo hiểm 

BHXH huyện đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng, được các cơ quan ban ngành quan tâm, ủng hộ đồng hành trong. Từ tháng 07/2021 BHXH huyện đã triển khai mô hình “Chi bộ BHXH huyện vận động cán bộ tặng thẻ BHYT cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn”. Bên cạnh đó đơn vị còn kêu gọi được sự ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh Nghệ An, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện cụ thể như đơn vị Rừng phòng hộ, Ngân hàng Chính sách xã hội…Tính đến cuối năm 2022 BHXH huyện đã ủng hộ và kêu gọi ủng hộ được gần 90.000.000 đồng tương ứng tặng 246 thẻ BHXH cho học sinh của các trường trên địa bàn huyện.

Thực tế hiện nay cho thấy, diện bao phủ BHXH, BHYT tăng trưởng nhanh qua từng năm, số người tham gia BHYT đã gần mục tiêu bao phủ toàn dân, góp phần mở rộng hiệu quả lưới an sinh xã hội tới mọi người dân, người lao động, củng cố vững chắc nền an sinh xã hội của đất nước. Nhưng tại địa bàn huyện Tương Dương sau khi có Quyết định 861/QĐ-TTg của Chính phủ ban hành thì số người tham gia BHYT trên địa bàn đã bị cắt giảm đáng kể, ảnh hưởng rất lớn tới chính sách an sinh xã hội tại đại bàn. Vì vậy việc vận động sự đóng góp cán bộ, công chức trong xã hội nhằm giúp đỡ trẻ em, người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tham gia BHXH là một việc làm hết sức nhân văn và cần thiết.

Thứ hai, với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, BHXH huyện đã tập trung đổi mới, linh hoạt, đa dạng nội dung, hình thức, cách thức truyền thông phù hợp với từng nhóm chủ thể, đặc điểm văn hóa vùng miền. Qua đó, định hướng tốt dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong suốt quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách. Cụ thể như phối hợp với UBND các xã đi đến từng thôn, bản để tuyên truyền, in cấp lại thẻ BHYT cho người dân. Đặc biệt, các năm 2020-2021-2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, BHXH huyện luôn theo sát diễn biến thực tế, thích ứng nhanh, linh hoạt với tình hình dịch bệnh để triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người tham gia.

Anh-tin-bai

Tặng thẻ bảo  hiểm cho học sinh nghèo vượt khó

Thứ ba, xác định cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm đáp ứng được các yêu cầu tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong tình hình mới, những năm qua, toàn ngành BHXH nói chung và BHXH huyện Tương Dương nói riêng đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch BHXH, BHYT cho người dân, doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Những kết quả, thành tựu trên cho thấy, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành đã mang lại kết quả rõ nét. Với quyết tâm chính trị của toàn ngành BHXH là luôn ưu tiên đặt công tác bảo đảm quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách làm trung tâm, đã góp phần củng cố, tạo thêm niềm tin vững chắc của người dân, người lao động đối với các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Đó cũng chính là những hành động nhất quán, thể hiện sự trung thành, kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về an sinh xã hội của ngành BHXH Việt Nam.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trên cơ sở những định hướng của Đảng, Nhà nước; giải pháp, chỉ đạo của BHXH tỉnh Nghệ An, Huyện ủy, UBND huyện, BHXH huyện đã, đang và sẽ nỗ lực thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trong giai đoạn mới, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; đồng thời góp phần khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về an sinh xã hội luôn mang tính thời sự, giá trị, sống mãi theo thời gian./. 

                 Nguyễn Dinh (Bảo hiểm Xã hội huyện)

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement