THÔNG BÁO Công khai niêm yết Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cấp tỉnh, huyện, xã thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Quyết định số1906/QĐ-UBND ngày 03/7/2022 của UBND tỉnh Ngh ệAn
Tải về
Tải về
 
123456
image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement