THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tương Dương
Thực hiện Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tương Dương. UBND huyện Tương Dương thông báo công bố công khai toàn bộ nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tương Dương để các tổ chức, cơ quan đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện được biết, thực hiện với các nội dung như sau:

Link tải Bản đồ

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

Tải vềTải về

 

 

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement