Xây dựng lực lượng DQTV huyện Tương Dương vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang (LLVT) quần chúng ở cơ sở, không thoát ly sản xuất, công tác; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự các cấp; là một trong những công cụ chủ yếu để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, của Nhà nước ở cơ sở. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, lực lượng này càng trở nên quan trọng và cần thiết. Ngoài việc là lực lượng nồng cốt trong triển khai xây dựng nền quốc phòng toàn dân, DQTV còn là lực lượng bám sát cơ sở, đi đầu trong thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, tham gia các hoạt động xã hội... Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của lực lượng DQTV. Trong những năm qua, Ban CHQS huyện đã tích cực, chủ động tham mưu cho Huyện ủy - HĐND - UBDND huyện tập trung xây dựng lực lượng DQTV theo hướng "vững mạnh, toàn diện, rộng khắp". Từ huyện đến các đơn vị cơ sở thường xuyên nâng cao chất lượng tổng hợp, tập trung xây dựng lực lượng DQ cơ động, DQ tại chỗ, DQ binh chủng, DQ thường trực với số lượng và tỉ lệ phù hợp, có cơ cấu tổ chức hợp lý, bảo đảm lực lượng DQTV có đủ các thành phần, quy mô tổ chức biên chế phù hợp với từng địa phương, với tổ chức hành chính trên từng địa bàn dân cư và các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh, hoạt động ổn định, vững chắc, nhất là từ khi thực hiện Luật DQTV (năm 2019).

Anh-tin-bai

         Đến nay, toàn huyện tỷ lệ DQTV đạt 1,8% so với dân số. Lực lượng DQTV là lực lượng đi đầu trong các phong trào ở đơn vị, địa phương, cơ sở, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh địa phương, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ngày càng phát triển.

Để xây dựng lực lượng DQTV đạt chất lượng tốt, công tác tuyển chọn đã thực hiện ở các cấp chặt chẽ, nghiêm túc đảm bảo phẩm chất đạo đức tốt, có văn hóa, sức khỏe, đủ độ tin cậy về chính trị. Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV luôn được cấp ủy đảng các cấp quan tâm, chú trọng. Đây là một trong những tiêu chí để nâng cao chất lượng lực lượng DQTV nhằm xây dựng hệ thống chính trị ở xã, thị trấn vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị; từ thực tế đó đến nay số đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ đã phát triển bảo đảm hợp lý và đạt chất lượng, tỷ lệ đảng viên chiếm 31,23 %;  công tác bảo đảm và thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV có nhiều đổi mới. Hoạt động của lực lượng DQTV đi vào nền nếp, có hiệu quả. Công tác đào tạo cho đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở luôn được quan tâm, đến nay đã có 100% cán bộ chỉ huy trưởng xã, thị trấn được đào tạo cơ bản tại các trường trong quân đội. Thông qua quá trình học tập, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, chỉ huy quân sự đã phát huy tốt phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và trình độ, năng lực chuyên môn, tích cực tham mưu có hiệu quả cho Đảng ủy, chính quyền cấp xã thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương.

Hàng năm, công tác huấn luyện lực lượng DQTV được thực hiện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, chú trọng đổi mới phương pháp huấn luyện, huấn luyện sát thực tế từng địa phương và từng đối tượng. Với việc triển khai Đề án “ Tổ chức, xây dựng, huấn luyện và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng DQTV giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tương Dương” của huyện Tương Dương. Xuất phát từ đối tượng huấn luyện đa dạng từ nhiều nguồn khác nhau, tuổi đời, nhận thức không đồng đều..., là những khó khăn trong xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ. Trong điều kiện như vậy, Ban Chỉ huy quân sự huyện và Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng và quản lý chắc tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Nội dung giáo dục chính trị  tập trung vào giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, nhiệm vụ của lực lượng dân quân, tự vệ và thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới.

Anh-tin-bai

Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, chấp hành đúng Điều lệnh Quân đội. Kết quả huấn luyện dân quân, tự vệ hàng năm luôn đạt kết quả cao, quân số tham gia huấn luyện đạt hơn 98%; kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 77% khá, giỏi; xã, thị trấn tổ chức tốt diễn tập xã chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện, diễn tập phòng thủ dân sự đặt kết quả Giỏi an toàn tuyệt đối về mọi mặt.Trong ảnh lãnh đạo huyện tặng Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thao

Song song với công tác huấn luyện việc chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động với các ngành như Công an, Biên phòng và các lượng lực khác tăng cường công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết các vụ việc phức tạp như: gây rối trật tự công cộng, tệ nạn xã hội, tội phạm hình sự, ngăn chặn tà đạo xâm nhập vào địa bàn, tuần tra, canh gác bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, vận động quần chúng, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, phòng chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch..., với hàng trăm lượt người tham gia hàng chục nghìn ngày công. Từ những kết quả đạt được cho thấy, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền địa phương, của Ban Chỉ huy quân sự huyện. Lực lượng dân quân, tự vệ của huyện không ngừng được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Thượng tá Nguyễn Xuân Đại (UVBTV,Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện)

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement