40 ĐVTN được truyền dạy nhạc cụ dân tộc miễn phí
Nhằm phát huy sức trẻ trong khôi phục, bảo tồn, gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc. Ngày 06/6/2023, Huyện đoàn   phối hợp với CLB bảo tồn và phát huy các loại hình nhạc cụ dân tộc huyện Tương Dương tổ chức khai mạc Lớp truyền dạy  nhạc cụ dân tộc miễn phí cho đoàn viên thanh thiếu nhi năm 2023.
Anh-tin-bai

Toàn cảnh buổi Khai mạc 

Tham gia lớp học có 40 học viên là những đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện miền núi Tương Dương. Lớp học dự kiến mở trong vòng 2 tháng, mỗi tuần 1-2 buổi học có sự điều chỉnh cho phù hợp với các lịch sinh hoạt khác của các em đoàn viên thanh thiếu nhi. Tại lớp học các học viên sẽ được các nghệ nhân, nhạc công bồi dưỡng, truyền dạy những kiến thức cơ bản nâng cao kỹ năng sử dụng nhạc cụ dân tộc như: Sáo ngang, Khèn bè, Sáo Mông, đàn Tùng tinh, Xập xèng… 

Anh-tin-bai

Các nghệ nhân, nhạc công  truyền dạy những kiến thức cơ bản  sử dụng nhạc cụ dân tộc cho đoàn viên thanh thiếu nhi

 Việc mở lớp truyền dạy các nhạc cụ dân tộc cho thế hệ trẻ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong kế thừa, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tạo cơ hội cho thế hệ trẻ được học tập, được thỏa mãn niềm đam mê.  Thông qua lớp học, nhằm tổ chức sân chơi bổ ích, lành mạnh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo cơ sở kế cận để đưa các giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc đến với thế hệ trẻ; kịp thời phát hiện bồi dưỡng các hạt nhân văn nghệ được sáng tạo, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, từng bước đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn huyện.

                                                                                        Quỳnh Như

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement