300 đại biểu tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
 Ngày 18/4/2023, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An phối hợp UBND huyện Tương Dương tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác hòa giải cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho gần  300 đại biểu  là cán bộ làm công tác quản lý về hòa giải ở cơ sở và các hoà giải viên thuộc các tổ hòa giải trên địa bàn huyện và cán bộ làm công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của 17 xã, thị trấn.
Anh-tin-bai

Toàn cảnh lớp tập huấn

Theo đó, trong buổi sáng 156  đại biểu là cán bộ làm công tác quản lý về hòa giải ở cơ sở và các hoà giải viên thuộc các tổ hòa giải trên địa bàn huyện đã được các báo cáo viên của Sở Tư pháp, tập huấn với các nội dung về trình bày các quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở và kỹ năng hòa giải cơ sở, phân tích các kỹ năng để áp dụng vào hoạt động hòa giải ở cơ sở như kỹ năng trong quá trình thu thập thông tin, tìm hiểu sự việc, xử lý những mâu thuẫn, kỹ năng trong quá trình tìm hiểu các văn bản pháp lý để áp dụng vào tình huống hòa giải, kỹ năng điều hành buổi hòa giải, cũng như việc ghi chép biên bản tại buổi hòa giải… những nguyên tắc, đặc thù của công tác hòa giải cũng như những kỹ năng xử lý vấn đề hòa giải ở cơ sở. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, chú trọng thu hút cán bộ, công chức đã công tác trong lĩnh vực pháp luật tham gia công tác hòa giải ở cơ sở.

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn

Vào buổi chiều cùng ngày, báo cáo viên của Sở Tư pháp đã  truyền đạt nội dung tập huấn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 Quy định về xã, phường, thị Trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT- BTP ngày 15/11/2021 của Bộ tư pháp về hưỡng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ/TTg ngày 22/7/2021 của Thủ Tướng Chính Phủ Quy định về xã, phường, thị Trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tham gia tiếp thu các nội dung này có hơn 100 là các Thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện ( Theo Quyết định số 59/QĐ- UBND ngày 09 /02/2023); Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Công an, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công chức Văn phòng- Thống kê, Công chức Văn hóa- Xã hội ( Phụ trách văn hóa- Thông tin) các xã, thị trấn.

 Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng nâng cao chất lượng đăng kí, quản lý hộ tịch, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Quỳnh Như

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement