Kế hoạch hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
Ngày 27/9/2022 UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 658/KH-UBND, Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại Quyết định số 505/QĐ/TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ngày 10/10 hàng năm là ngày Chuyển số quốc gia. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là "Chuyển đổi số giải quyết các vẫn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân".
Tải về
 
123456
image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement