Thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện về những ngày cuối tháng
Từ tháng 10/2023, Điện lực Tương Dương tiến hành thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện về những ngày cuối tháng

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả, minh bạch, dễ giám sát trong công tác quản lý hoạt động đo đếm điện năng, ghi chỉ số, lập hóa đơn tiền điện cho cả bên bán điện và bên mua điện, hạch toán theo tháng đối với các đơn vị SXKD, phù hợp với quy định về thuế, nguyên tắc kế toán (đồng bộ chi phí, doanh thu trong cùng 1 kỳ báo cáo tài chính), đáp ứng lộ trình hiện đại hóa hệ thống đo đếm và chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách hàng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thực hiện lộ trình thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện về những ngày cuối tháng trong năm 2023, việc thay đổi sẽ thực hiện theo lộ trình từ năm 2023 đến 2025.

Anh-tin-bai

Công tác thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ khách hàng sử dụng điện vào cuối tháng tại Phòng Giao tiếp khách hàng Điện lực Tương Dương

Theo đó, từ tháng 10/2023, Điện lực Tương Dương triển khai các thủ tục về thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện các khách hàng sử dụng điện vào những ngày cuối tháng. Trong tháng thay đổi lịch ghi chỉ số công  tơ, hoá đơn tiền điện sẽ được ghi nhận, tính toán theo số ngày sử dụng thực tế của khách hàng. Đối với các khách hàng mua điện cho mục đích sinh hoạt (áp dụng giá điện bậc thang), hóa đơn tiền điện sẽ được tính toán theo quy định tại khoản 5, Điều 1, Thông tư 09/2023/TT-BCT ngày 21/04/2023 của Bộ Công thương, giá bậc thang theo ngày ghi chỉ số trong tháng thay đổi sẽ tính theo số ngày sử dụng thực tế để đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Để triển khai công tác thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện về những ngày cuối tháng theo đúng thời gian quy định, UBND huyện Tương Dương đã có công văn số 1284/UBND-KT – “Về việc thông báo, tuyên truyền công tác thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện trên địa bàn” chỉ đạo các phòng ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn quan tâm, tạo điều kiện để Điện lực Tương Dương triển khai thực hiện. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của tổ dân phố, thôn, xóm để nhân dân và khách hàng sử dụng điện được biết việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện. Phối hợp với Điện lực Tương Dương bố trí địa điểm, thông báo để nhân dân tập trung tại nhà văn hóa tổ dân phố, thôn, xóm, bản để thực hiện ký phụ lục hợp đồng về việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện.

(Phòng Kinh Doanh - Điện lực Tương Dương)

 

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement