Tập huấn phổ biến văn bản QPPL và chính sách phát triển lĩnh vực Công nghiệp, Tiểu thụ công nghiệp
(tuongduong.nghean.gov.vn) - Ngày 30/3, Sở Công Thương, phối hợp với UBND huyện Tương Dương đã tổ chức tập huấn QPPL và chính sách phát triển lĩnh vực Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp.
Anh-tin-bai

Toàn cảnh  nghị tập huấn

Tham gia lớp tập huấn 60 học viên là đại diện cán bộ phụ trách của 17 xã, thị trấn và các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và các làng có nghề liên quan đến sản xuất công nghiệp, sản xuất rượu thủ công

Trong thời gian 01 buổi các học viên tham gia lớp tập huấn các học viên đã được phổ biến: Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; phổ biến Quyết định 32/2021/QĐ- UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh về Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Nghệ An; phổ biến Quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức hiểu biết về Luật ban hành văn bản quy phạm và chính sách phát triển lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cho cán bộ và nhân dân trong hoạt động  sản xuất, kinh doanh  rượu thủ công trên địa bàn huyện.

 Trong những năm trở lại đậy, lĩnh vực Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp  trên địa bàn huyện Tương Dương đã có bước phát triển khá, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, với các ngành nghề như sản xuất thực phẩm sạch bản địa như: Rượu nếp cẩm, thịt bò giàng,  sản phẩm được tham gia phận hạng sản OCOP.

Quỳnh Như- Khánh Hiền

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement