Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho Hội ủy thác và Tổ TK&VV trên địa bàn huyện năm 2023
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK & VV), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tương Dương xây dựng Kế hoạch số 05-KH/BDD, ngày 05/5/2023 về việc tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ tín dụng chính sách năm 2023. 

Theo Kế hoạch, Ban Thường vụ các Hội nhận ủy thác phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tương Dương tổ chức Hội nghị tập huấn tín dụng chính sách cho các tổ chức Hội và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vốn vay tại tất cả các xã trên địa bàn huyện. Thành phần tham dự buổi tập huấn bao gồm có các đồng chí trong Ban Thường vụ các Hội nhận ủy thác cấp huyện, Đại diện ban Giám đốc Ngân hàng CSXH; cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội, đại diện lãnh đạo các đơn vị; Ban xóa đói giảm nghèo xã, lãnh đạo các tổ chức Hội, đoàn thể, Trưởng bản và các Tổ TK & VV trên địa bàn xã.

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được lãnh đạo, cán bộ chuyên môn Ngân hàng Chính sách xã huyện đã trực tiếp truyền đạt các nội dung như: Giới thiệu Tổng quan về ngân hàng chính sách xã hội; các chương trình tín dụng đang thực hiện tại địa bàn; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức hội, đoàn thể cấp xã; vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã và Trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách; Hướng dẫn nghiệp vụ Ban quản lý Tổ TK & VV, nghiệp vụ xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan, nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, các biểu mẫu ghi chép cho Tổ TK & VV; một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác vay vốn tại cơ sở. Các đồng chí cán bộ ngân hàng đã tận tình hướng dẫn cho các học viên một số kỹ năng, nghiệp vụ trong quản lý nguồn vốn (tổ TK và VV) bằng phương pháp cầm tay chỉ việc, (thực hành) các nghiệp vụ của Tổ trưởng như: Quy trình thủ tục lập hồ sơ vay vốn, hướng dẫn sắp xếp lưu trữ hồ sơ tổ TK và VV, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TK và VV…

Buổi tập huấn chú trọng tập trung và các nội dung công việc, trách nhiệm chính của Ban quản lý Tổ TK&VV; hội nhận ủy thác cấp xã, chỉ rõ tồn tại, hạn chế trong quản lý hoạt động ủy thác trên từng địa bàn trong thời gian qua, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới; thực hành các biểu mẫu hồ sơ, phòng giao dịch ngân hàng CSXH huyện đã tập huấn, hướng dẫn nội dung một số chương trình tín dụng chính sách mới triển khai; hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tổ TK & VV; nhiệm vụ của các hội đoàn thể cấp xã trong hoạt động ủy thác cho vay; giải pháp để nâng cao nghiệp vụ cho ban quản lý tổ tiết kiệm và vốn vay; phương thức ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị xã hội; những kiến thức cơ bản, chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người dân; công tác quản lý, kiểm tra giám sát nguồn vốn. Học viên được thảo luận, làm các bài tập, bài kiểm tra nhằm nâng cao khả năng ghi chép hồ sơ, mẫu biểu và nghiệp vụ của mình.  

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Tổ trưởng tổ TK & VV được trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm, trao đổi những vấn đề vướng mắc cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ủy nhiệm thực tế tại địa bàn của mình và cùng các đồng chí cán bộ NHCSXH làm rõ vấn đề cũng như tìm ra những giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quản lý và thực hiện ủy nhiệm nguồn vốn nhận ủy thác. Để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vốn vay nói riêng và nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác với NHCSXH của các tổ chức Hội đoàn thể nói chung trên địa bàn xã.

Đại diện lãnh đạo xã đã tham gia thảo luận, trao đổi những khó khăn vướng mắc, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác tín dụng chính sách. Những ý kiến, kiến nghị vướng mắc cũng đã được lãnh đạo NHCSXH huyện trả lời, giải thích, làm rõ.

Thông qua lớp tập huấn đã giúp các học viên hiểu sâu hơn về nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của mình, đồng thời nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương; phối hợp chặt chẽ cùng NHCSXH triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng. Từ đó, đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ban giảm nghèo, Tổ chức hội nhận ủy thác cấp xã, Trưởng thôn, Tổ tiết kiệm và vay vốn phối hợp tốt với NHCSXH trong việc tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách.

 Trần Thị Hải (Hội Nông dân huyện)

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement