Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn Chương trình MTQG xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tại huyện Tương Dương

Ngày 18/7, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Dông dân huyện tổ chức Hội nghị tập huấn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững năm 2023. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Võ Văn Phong, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cùng đại diện Ban Kinh tế - xã hội Hội nông dân tỉnh; về phía huyện Tương Dương có đồng chí Thò Bá Tểnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện và hơn 200 cán bộ Hội Nông dân cơ sở, chi hội trưởng, chi hội phó, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng làng xã; hội viên nông dân nghèo, cận nghèo.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại Lớp tập huấn, các đại biểu đã được thông tin khái quát về tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới thời gian qua, định hướng xây dựng nông thôn mới của tỉnh đến năm 2025. Đồng thời, các đại biểu cũng được báo cáo viên triển khai nội dung về nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng Nông thôn mới thông qua các phong trào như “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và xây dựng các chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng”.

Anh-tin-bai

Đồng chí Võ Văn Phong, PCT Hội Nông dân tỉnh trình bày tổng quan Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025

Anh-tin-bai

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tại lớp tập huấn

Thông qua buổi tập huấn đã góp phần đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới giúp cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ nội dung trong xây dựng NTM và vai trò của mỗi người dân; trang bị cho cán bộ cơ sở những nội dung cơ bản của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025; Vai trò của các cấp hội nông dân trong tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Phương pháp và kỹ năng truyền thông về công tác giảm nghèo của cán bộ hội nông dân. Từ đó, chủ động tham gia góp phần cùng địa phương xây dựng, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao./.

 

Trần Thị Hải

Hội Nông dân Tương Dương


image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement