Công điện khẩn của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy và chữa cháy rừng

Trước diễn biến của thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiều ngày không có mưa, ngày 04 tháng 7 năm 2023 Chủ tịch UBND huyện Tương Dương Đinh Hồng Vinh đã ký ban hành Công điện số 805/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy và chữa cháy rừng.

Anh-tin-bai

Công điện nêu, hiện nay, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nắng nóng gay gắt đang diễn ra trên diện rộng, huyện Tương Dương có thời điểm nhiệt độ trên 440C, cấp dự báo cháy rừng thường xuyên ở cấp IV, V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Tại một số xã đã xảy ra cháy như Thị trấn Thạch Giám, Tam Quang và Yên Tĩnh. Tuy không gây thiệt hại về tài nguyên rừng nhưng vẫn ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và đời sống nhân dân trên địa bàn. Trong thời gian tới dự báo nắng nóng, khô hạn sẽ gay gắt hơn và có nhiều diễn biến bất thường nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao.

Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra đồng thời thực hiện nghiêm túc Công điện số 441/CĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy và chữa cháy rừng (PCCCR); Công điện số 10/CĐ-CT.UBND ngày 30/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các Công văn: số 744-CV/HU ngày 10/5/2023 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ và phát triển rừng; số 760-CV/HU ngày 23/5/2023 về tăng cường quản lý Nhà nước về diễn biến phức tạp của thời tiết mùa hè năm 2023 của Huyện ủy Tương Dương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện có liên quan, các đơn vị chủ rừng và các thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình phát triển lâm nghiệp (PTLN) bền vững huyện tiếp tục thực hiện tốt các nội dung về công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR tại Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 30/3/2023 của UBND huyện Tương Dương về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023; Phương án số 01/PA-UBND ngày 31/3/2023 của UBND huyện Tương Dương về Phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023; Công điện khẩn số 318/CĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND huyện Tương Dương về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng...

- Triển khai thực hiện có hiệu quả phương án PCCCR đã xây dựng; thường xuyên kiểm tra, rà soát lực lượng, phương tiện, vật tư; phương án PCCCR đã xây dựng để đảm bảo đầy đủ, sát thực tiễn, đủ khả năng ứng phó với tình huống cháy rừng xảy ra; thường xuyên rà soát những tồn tại, bất cập trong phương án để điểu chỉnh, bổ sung kịp thời.

- Giao Hạt Kiểm lâm huyện là cơ quan Thường trực về PCCCR cấp huyện, chịu trách nhiệm tổng hợp và tham mưu UBND huyện báo cáo tình hình cháy rừng trên địa bàn về BCĐ cấp tỉnh và Huyện ủy. Các đơn vị căn cứ báo cáo của UBND huyện để báo cáo cấp trên theo quy định của ngành.

UBND các xã, thị trấn.

- Thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác PCCCR; quản lý chặt chẽ các hoạt động có sử dụng lửa trong rừng và ven rừng của người dân, đặc biệt là việc đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì sau khai thác rừng, trồng rừng; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ gia đình, cộng đồng dân cư có rừng dễ cháy thực hiện các biện pháp PCCCR, tổ chức bảo vệ diện tích rừng dễ cháy do UBND xã quản lý. Nghiêm cấm và đình chỉ tất cả các hoạt động xử lý thực bì và các hoạt động khác phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp IV trở lên.

- Duy trì lực lượng, phân công thường trực 24/24 giờ hàng ngày tại trụ sở UBND xã và tại các khu vực trọng điểm trong thời kỳ nắng nóng, nguy cơ cháy rừng cao. Khi xảy ra cháy rừng yêu cầu Lãnh đạo UBND xã phải trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn.

- Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể cấp xã tăng cường tổ chức tuyên truyền công tác PCCCR, đồng thời chỉ đạo Ban văn hóa xã, BQL thôn bản thường xuyên phát nội dung tuyên truyền, bản tin cảnh báo cháy rừng do Hạt Kiểm lâm cung cấp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và cảnh giác của người dân.

- Xây dựng phương án sẵn sàng, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước. Chỉ đạo lực lượng Công an xã và Kiểm lâm địa bàn tăng cường công tác phối hợp trong kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm công tác phòng cháy để xảy ra cháy rừng. 

Anh-tin-bai

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Tương Dương hướng dẫn kỹ thuật trồng cây keo cho người dân xã Tam Quang

Hạt Kiểm lâm huyện.

- Theo dõi thông tin về dự báo, cảnh báo cháy rừng, các điểm cháy rừng từ vệ tinh trên trang Web của Cục Kiểm lâm và Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để cảnh báo cháy rừng cho UBND các xã, thị trấn, chủ rừng và Trung tâm Văn hóa, TT&TH huyện để đưa tin, cảnh báo. Đồng thời tham mưu, chỉ đạo kiểm tra các điểm cháy rừng từ vệ tinh để có giải pháp xử lý kịp thời.

- Phối hợp Công an huyện kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương và đơn vị chủ rừng thực hiện các biện pháp PCCCR như thu dọn thực bì, làm đường băng cản lửa… tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao; tham mưu BCĐ Chương trình mục tiêu PTLN bền vững chỉ đạo, tổ chức kiểm tra công tác PCCCR trên địa bàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ sẵn sàng chữa cháy rừng và bố trí lực lượng thường trực PCCCR 24/24 giờ trong mùa cháy để tiếp nhận, xử lý thông tin về cháy rừng và huy động các lực lượng phối hợp chữa cháy kịp thời. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về PCCCR theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Trạm Kiểm lâm, Kiểm lâm địa bàn tham mưu UBND xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về PCCCR, cảnh báo cháy rừng trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; bám chính quyền, bám rừng, bám dân để tham mưu cho UBND cấp xã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; giám sát chặt chẽ các hoạt động của các chủ rừng trên địa bàn trong việc thực hiện các quy định về PCCCR.

Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện.

Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa TT, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin, truyền thông về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời đưa thông tin về cảnh báo và dự báo cháy rừng trong thời kỳ cao điểm. Phối hợp với Hạt Kiểm lâm xây dựng và phát các bản tin, chuyên đề tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng và gương người tốt việc tốt trong phong trào toàn dân tham gia PCCC; trong những ngày nắng nóng cao điểm của mùa khô cần tăng cường thời lượng phát các bản tin tuyên truyền, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để nâng cao ý thức về phòng cháy, chữa cháy rừng của nhân dân trên địa bàn.

Công an huyện.

- Phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức rà soát việc thực hiện các phương án PCCCR của UBND các xã, thị trấn, chủ rừng đã xây dựng để tham mưu UBND huyện chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời các đơn vị không thực hiện nghiêm túc, kém hiệu quả.

- Trong trường hợp cháy rừng xảy ra, phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tham gia chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông; đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh nguyên nhân và đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm và các đơn vị liên quan thành lập các đoàn kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy rừng, an toàn phòng cháy của UBND các xã, thị trấn và các chủ rừng trên địa bàn theo quy định của Pháp luật và phương án đã được phê duyệt.

Ban Chỉ huy Quân sự, các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn huyện.

- Thực hiện tốt các Quy chế phối hợp giữa các đơn vị đã ký kết. Phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng, chính quyền địa phương trong công tác tuần tra rừng, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gây cháy rừng.

- Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần chữa cháy rừng, đảm bảo sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống cháy rừng khi vượt quá tầm kiểm soát của các địa phương và đơn vị chủ rừng trên địa bàn.  

Các đơn vị chủ rừng là tổ chức Nhà nước.

- Thực hiện kịp thời, hiệu quả phương án PCCCR đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng xử lý khi có cháy rừng xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”. Tổ chức lực lượng tuần tra canh gác, bảo vệ rừng trong suốt thời gian nắng nóng có nguy cơ xảy ra cháy rừng; duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ hàng ngày để theo dõi, cập nhật, xử lý kịp thời mọi tình huống trong lâm phần được giao quản lý.

- Phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã và các cơ quan liên quan trên địa bàn tổ chức tuyên truyền trong nhân dân sống ở trong rừng và gần rừng để nâng cao nhận thức, ý thức về công tác PCCCR trong lâm phần được giao quản lý.

- Huy động lực lượng của đơn vị phối hợp với các lực lượng khác để chữa cháy kịp thời khi có cháy rừng xảy ra, đồng thời thông tin về cơ quan thường trực để huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu.

Các thành viên BCĐ Chương trình PTLN bền vững huyện.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các địa bàn được phân công phụ trách thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung chỉ đạo của cấp trên về công tác PCCCR. Kết quả báo cáo về BCĐ của huyện (thường trực Hạt Kiểm lâm) để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy và cấp trên.

Đình Tuân

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement