Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Nghệ An kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại huyện Tương Dương

Từ ngày  16 - 17/8, Đoàn kiểm tra Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Nghệ An do ông Lương Văn Khánh, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh- Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCS tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là ông Trần Nguyễn Khánh Hưng, Phó trưởng phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ NHCSXH tỉnh Nghệ An và ông Trần Đại Nghĩa, Phó trưởng phòng kiểm tra NHCSXH tỉnh Nghệ An đã thực hiện kiểm tra, giám sát về hoạt động tín dụng chính sách tại huyện Tương Dương.

Tham gia làm việc với Đoàn có ông Lô Thanh Nhất, UV BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện; ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc NHCSXH huyện và các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện.

Theo chương trình kế hoạch, Đoàn đến kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại xã Tam Thái, làm việc với Ban giảm nghèo, hội đoàn thể nhận ủy thác, tổ TK&VV và một số hộ vay vốn để nắm tình hình thực tế về việc triển khai thực hiện các chương trình cho vay của NHCSXH huyện Tương Dương; lắng nghe ý kiến phản ánh của bà con nhân dân, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong việc quản lý và sử dụng vốn, nghĩa vụ trả gốc, lãi của các hộ vay, cũng như công tác nhận ủy thác của các hội đoàn thể, hoạt động ủy nhiệm của các tổ TK&VV. Đoàn đã đến ngẫu nhiên một số hộ vay vốn trên địa bàn của xã Tam Thái, kết quả kiểm tra cho thấy các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, vốn vay được truyền tải đến đúng đối tượng thụ hưởng. Ngoài ra, Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ của 04 tổ chức hội cấp huyện; Phòng giao dịch NHCSXH huyện; BĐD HĐQT huyện Tương Dương.

Anh-tin-bai

Đoàn Kiểm tra Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Nghệ An làm việc Ban đại diện NHCSXH huyện Tương Dương

Tại buổi làm việc, BĐD HĐQT NHCSXH huyện Tương Dương đã báo cáo với Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện tín dụng chính sách năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Tính đến 31/07/2023, Tổng dư nợ các chương trình tín dụng: 561.407 triệu đồng, tăng 47.852 triệu đồng so với 31/12/2022, đạt tỷ lệ 97% kế hoạch. Tỷ lệ tăng trưởng đạt 9,3%. Tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng được giao vốn năm 2022 đạt tỷ lệ 97% kế hoạch. Dư nợ bình quân 2.118 triệu đồng/Tổ TK&VV, dư nợ bình quân 53 triệu đồng/hộ.

Việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giảm tỷ lệ Hộ nghèo của huyện giai đoạn 2017 - 2022 từ 41,5% xuống còn 34,03 %; Trong năm 2022 và 07 tháng đầu năm 2023 có 5.124 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; Đã xây dựng và cải tạo được 1.440 công trình nước sạch và vệ sinh; Tạo việc làm cho 247 lao động; Tạo điều kiện cho 23 HSSV được vay vốn; Cho 330 HSSV có điều kiện để mua thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; Cho 15 hộ gia đình vay vốn nhà ở xã hội...

Anh-tin-bai

Đồng chí Lô Thanh Nhất, Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Ban đại diện HĐQT NHCSphát biểu tại buổi làm việc

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội.

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát, ông Lương Văn Khánh, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh - Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCS tỉnh - Trưởng đoàn kiểm tra giám sát ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH huyện Tương Dương và đề nghị BĐD HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 802/KH-UBND ngày 23/12/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan; tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn; quan tâm bố trí ngân sách hàng năm ủy thác sang NHCSXH để cho vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách; NHCSXH tiếp triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đối với Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tương Dương tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ban đại diện để chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Hội nhận ủy thác và Chủ tịch các xã thực hiện rà soát đối tượng và nhu cầu vay vốn; tổ chức giải ngân nguồn vốn kịp thời tránh để tồn đọng gây lãng phí vốn.

Đối với các tổ chức hội nhận ủy thác làm tốt công tác thông tin truyền thông, các tổ chức hội chủ động viết bài để đăng lên các bản tin, báo đài để hoàn thành kế hoạch truyền thông đã đề ra. Đặc biệt quan tâm công tác bình xét cho vay; công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo kế hoạch, kiểm tra trong vòng 30 ngày sau khi cho vay; quản lý chặt việc sử dụng vốn vay; đôn đốc người vay trả lãi, trả nợ kịp thời và tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng thường xuyên, đầy đủ./.

 

Hoàng Thắng - Trần Hải

NHCSXH - Hội Nông dân huyện


image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement