5 năm qua Tương Dương tiếp nhận và chi trả hơn 209 tỷ đồng tiền dịch vụ bảo vệ rừng.
Ngày 8/3 Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo cảu Đảng đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng.
Anh-tin-bai

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo cảu Đảng đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Đồng chí Lữ Văn May, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và đ/c Đình Hồng Vinh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị còn có các đ/c trong BTV Huyện uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; thành viên BCĐ về Chương trình phát triển bền vững; đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ, UBND huyện...

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Hữu Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư TW Đảng

Tương Dương là huyện đầu tiên và duy nhất trong tỉnh Nghệ An cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị bằng việc xây dựng Đề án để triển khai thực hiện Chỉ thị số 13 trên địa bàn huyện, qua 05 năm thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng, các nội dung của Đề án đã được triển khai thực hiện đồng bộ từ huyện đến cở sở và đã được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, chủ rừng và nhân dân đồng tình hưởng ứng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Hải Âu, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm báo cáo tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023

Theo báo cáo trình Hội nghị, trong thời gian qua, Huyện uỷ, UBND huyện Tương Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức, hành động của Cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện. Nhờ đó mà đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận cụ thể như.

 

Anh-tin-bai

 

Công tác tuần tra bảo vệ rừng được chú trọng

 

Trong 5 năm qua công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác bảo vệ rừng. Theo đó, đã tổ chức 4.781 đợt tuyên truyền pháp luật với sự tham gia của 232.379 lượt người[1] (trung bình 6,5 cuộc/bản/năm vượt chỉ tiêu 3 cuộc/bản/năm Đề án 3500 đã xây dựng)

Các đơn vị Hạt Kiểm lâm, Công an, BCH Quân sự, các Đồn Biên phòng, UBND xã, chủ rừng đã có sự phối hợp rất tốt trong công tác lâm nghiệp, đặc biệt trong công tác tuần tra, kiểm tra rừng, truy quyét khai thác lâm, khoáng sản, săn bắn động vật hoang dã trái phép, thiết kế trồng rừng, giao đất giao rừng, tuyên truyền pháp luật... Trong 05 năm các lực lượng đã tổ chức 8.731 đợt tuần tra rừng. Trong giai đoạn 2012-2016, các lực lượng đã phối hợp đã phát hiện bắt giữ giữ 359 vụ vi phạm lâm luật. Trong đó: Xử lý hành chính 356 vụ, tổng số lâm sản tịch thu được 823,66 m3 gỗ; 2.934 kg lâm sản ngoài gỗ.... Tổng số tiền thu nộp ngân sách 6.266.605.000 đồng; khởi tố 04 vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can, tạm giữ 92,895 m3 gỗ Pơ Mu nhóm IIA và 67,272 m3 gỗ các loại..

Anh-tin-bai

Các tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Hạt Kiểm lâm phối hợp với phòng TN&MT xây dựng 12 kế hoạch giao rừng của 12 xã, họp triển khai tại các bản, trong quá trình thực hiện đã tổ chức 263 cuộc họp thôn bản. Đến thời điểm hiện tại đã thực hiện giao rừng, gắn với giao đất lâm nghiệp và cấp GCN QSDĐ tại 12/17 xã, giao cho 7.104 hộ gia đình và 81 cộng đồng với diện tích 60.849,01 ha với kinh phí được UBND tỉnh bố trí là 22,16 tỷ đồng (kinh phí được bố trí vượt 47,7% so với mục tiêu theo Đề án số 3500)

Công tác phát triển rừng tiếp tục được UBND huyện quan tâm đầu tư hỗ trợ về kinh phí thiết kế, cây giống để trồng rừng tập trung mỗi năm từ 800-1200 ha; bên cạnh đó Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm, kêu gọi các nhà đầu tư từ bên ngoài, kể cả các dự án có nguồn đầu tư từ nước ngoài. Kết quả trong giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn đã tổ chức trồng được 7.602 ha rừng trồng tập trung và 52.987 cây phân tán; sản lượng khai thác rừng trồng đạt 37.552,857 m3 gỗ các loại như Keo, Xoan, Lát, Mít... và hơn 1.611.473 cây Mét, ước tính doanh thu trên 100 tỷ đồng.

Trên địa bàn huyện có 06 đơn vị chịu trách nhiệm chi trả tiền công bảo vệ rừng. Các nguồn vốn bảo vệ rừng đã được triển khai thực hiện trên địa bàn: DVMTR, vốn kinh tế sự nghiệp, 30a…  hàng năm các đơn vị đã phối hợp với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh để rà soát, xác định diện tích chi trả cho các đối tượng thụ hưởng. Từ năm 2017 đến nay trên địa bàn đã thực hiện chi trả cho 1.107.022,56 ha với số tiền 209,450 tỷ đồng. Trong đó, Hạt Kiểm lâm chi trả 62,929 tỷ đồng, BQLRPH chi trả 93,125 tỷ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tương Dương chi trả 13,252 tỷ đồng, Tổng đội TNXP 9 chi trả 5,166 tỷ đồng; VQG Pù Mát chi trả 11,771 tỷ đồng; KBTTN Pù Huống chi trả 10,370 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đề xuất các giải pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Anh-tin-bai

 Dịp này huyện Tương Dương cũng lồng ghép tổng kết công tác lâm nghiệp và công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Theo đó đã có nhiều cá nhân, tập thể được UBND huyện tặng Giấy khen

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị số 13 và Đề án số 3500, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: rà soát, bố trí sắp xếp lại lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp; hợp tác quốc tế, đẩy mạnh hợp tác song phương với nước CHDCND Lào, nhằm tăng cường trao đổi thông tin, bảo đảm công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản vùng biên giới; tuần tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, vận chuyển lâm sản trái phép; có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi hồi hương từ vùng tái định cư, xâm lấn rừng, phá rừng tự nhiên trái phép để sản xuất nương rẫy và chuyển mục đích sử dụng rừng trái phép...

Anh-tin-bai

Đ/c Lữ Văn May, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Tương Dương phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lữ Văn May, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Tương Dương yêu cầu các phòng, ban, ngành và các địa phương cần quán triệt và triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Huyện uỷ về hiện tốt nhiệm vụ quản lý vào bảo vệ rừng theo tinh thần Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chủ động bố trí nguồn lực trong điều kiện của huyện, tỉnh để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng... 

Đình Tuân 

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement