Xử lý, thay thế cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

Phát biểu bế mạc kỳ họp ông Nguyễn Văn Hải, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị xử lý, thay thế cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

Anh-tin-bai

Sáng 18/7, Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành bế mạc sau 1,5 ngày làm việc. Cổng TTĐT huyện Tương Dương trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của ông Ngueyenx Văn Hải, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện

Kính thưa quý vị đại biểu! kính thưa các vị đại biểu HĐND huyện!    

Thưa các bậc cử tri và nhân dân huyện nhà!

Sau một ngày rưỡi làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 9-HĐND huyện khóa XX đã thực hiện hoàn thành đầy đủ các nội dung, chương trình của kỳ họp đề ra.

Kỳ họp đã thống nhất đánh giá kết quả thực hiện KT-XH 6 tháng đầu năm 2023. Tuy gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần chủ động, linh hoạt, quyết tâm, quyết liệt và sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, ý thức trách nhiệm của nhân dân, huyện chúng ta đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: kinh tế tiếp tục được duy trì và phát triển; Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững, TTAT XH được ổn định; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân được đảm bảo. Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã đánh giá và ghi nhận sự nổ lực phấn đấu, chủ động, có bước đổi mới trong quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của UBND huyện, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023;

Bên cạnh đó những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế: Tổng giá trị sản xuất đạt thấp so với mục tiêu đề ra; một số khó khăn do biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp chậm được tháo gỡ, nhất là tiên phòng gia súc, gia cầm; giống cây, giống con cấp phát chậm, không đúng mùa vụ; Tiến độ thực hiện và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình MTQG đạt quá thấp, không những không huy động thêm được nguồn lực, mà khả năng bị cắt giảm nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và chỉ tiêu, mục tiêu KT-XH của huyện; cấp mới, cấp đổi giấy cấp quyền sử dụng đất tuy đã có nhiều chuyển biến những vẫn chưa đáp ứng nguyện vọng của nhân dân; một số tồn tại, vướng mắc kéo dài trong công tác BTGPMB, tái định cư các dự án thủy điện chậm được giải quyết; công tác cải cách hành chính triển khai chưa đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả chưa cao; tình trạng khai thác khoáng sản, lâm sản trái pháp luật còn diễn ra ở một số địa phương; kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ ở một số cơ quan, đơn vị chấp hành chưa nghiêm túc. Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn là nguyên nhân chủ quan, đề nghị UBND huyện cầu thị, xác định là cơ quan tổ chức thực hiện NQ của HĐND huyện.

Anh-tin-bai

Kính thưa quý vị đại biểu; các vị đại biểu HĐND huyện!

Thưa cử tri và toàn thể nhân dân!

Sau kỳ họp này, HĐND huyện mong muốn các cấp, các ngành triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- UBND huyện, các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, các tầng lớp nhân dân cụ thể hóa các nghị quyết đã được quyết nghị tại kỳ họp này; đồng thời, phát huy những kết quả đã đạt được; Đẩy mạnh và phát huy cao độ chức năng quản lý nhà nước một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực;  chủ động, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, tìm mọi giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để nâng cao giá trị sản xuất, nhất là lĩnh vực nông lâm nghiệp; phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn ở mức cao nhất, nâng cao kỷ luật, luật cương trong quản lý ngân sách nhà nước và tài sản công; tăng cường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và kịp thời giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình MTQG; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý hoặc thay thế cán bộ, công chức đùn đẩy, né trách, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức tránh nhiệm vụ được giao, nhất là người đứng đầu; nâng cao hiệu quả phối hợp công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường, đẩy mạnh công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc cơ sở, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở, để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ KT-XH năm 2023; chuẩn bị tốt mọi mặt để chuẩn bị năm học mới 2023-2024; tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ huyện ủy về xã sạch về ma túy; chăm lo công tác an sinh xã hội; tăng cường đảm bảo QPAN; UBND huyện chịu trách nhiệm trước HĐND huyện và cử tri huyện nhà về chức năng quản lý nhà nước, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện về chỉ tiêu, mục tiêu phát triển KT-XH và vai trò trách nhiệm chủ đầu tư về đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu năm năm 2023.

-Yêu cầu các tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND huyện tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp đến cử tri; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách của người đại biểu của nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, tạo niềm tin tưởng đối với cử tri, nhân dân huyện nhà.

- Đề nghị MT TQ , các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tăng cương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần vào sự thành công mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH, đồng thời đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023.

- Tại kỳ họp này, thay mặt HĐND huyện, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các đơn vị, toàn thể nhân dân, toàn quân nêu cao tình thần trách nhiệm, phát huy truyền thống đoàn kết, hưởng ứng mạnh mẽ phòng trào thi đua yêu nước, bằng những hành động, việc làm thiết thực, tháo gỡ  mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm, nổ lực phấn đấu cao nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện trên mọi mặt nhiệm vụ năm 2023, tạo đà thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2026.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh, liệt sĩ, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể hãy tổ chức các hoạt động thiết thức, trách nhiệm và giành nhiều tình cảm sâu sắc nhất để tri ân những gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng, nhằm nâng cao truyền thống"uống nước, nhớ nguồn" trên địa bàn huyện.

 Kính thưa kỳ họp!

Kỳ họp thứ 9 -HĐND huyện khóa XX đã thành công tốt đẹp, thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị, các ban, các tổ đại biểu HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện; các cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, với tình thần trách nhiệm cao, đã góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Thay mặt cho Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị đại biểu HĐND huyện, toàn thể cử tri và nhân dân huyện nhà sức khỏe, hành phúc, thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!    

Đình Tuân

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement