Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Xá Lượng nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Xá Lượng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã Xá Lượng tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ sau hơn 2 năm thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội. Về dự hội nghị có đồng chí Vy Thị Bích Thuỷ, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Trần Thị Thanh, UV BCH Đảng bộ huyện, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ; đồng chí Trần Văn Toản ,Trưởng phòng Lao động ,Thương binh và Xã hội huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã Xá Lượng, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng bản 9/9 bản. 
Anh-tin-bai

Ngày 12/5 Đảng ủy xã Xá Lượng đã tổ chức  Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Xá Lượng nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị thông qua Báo cáo sơ kết, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành được các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận sôi nổi. Tính từ đầu nhiệm kỳ Đảng ủy đã kịp thời tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập triển khai nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đại hội Đảng bộ các cấp, đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII 04 cuộc với hơn 500 lượt người tham gia, chỉ đạo ban hành 28/28 Đề án, kế hoạch đạt tỉ lệ 100% chỉ tiêu đề ra. Các chương trình, đề án triển khai được quan tâm chỉ đạo, cụ thể hóa đi vào cuộc sống của người dân. Một số chương trình đề án được đánh giá tính khả thi qua kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế xã hội của từng năm như Đề án trồng sắn cao sản giai đoạn 2021-2025, đề án phát triển ao cá, đề án xây dựng mô hình nuôi lợn đen địa phương… đưa thu nhập bình quân đầu người năm 2022 là 38.400.000đ, tăng 113,04% so với đầu nhiệm kỳ, thu ngân sách trên địa bàn năm 2022 là 125.000.000đ, tăng 29,78% so với đầu nhiệm kỳ.Công tác xây dựng Đảng và HTCT luôn quan tâm, tổ chức xây dựng Đảng, phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng Đảng viên ngày càng được chú trọng. Trong nửa nhiệm kỳ qua tỷ lệ xếp loại Chi bô đảng HTXSNV đạt từ 2-3 chi bộ/năm, không có Chi bộ yếu kém; Chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội đạt HTTNV trở lên; đảng viên HTXSNV từ 35 - 40 đồng chí/năm; phấn đấu giữ vững Đảng bộ xã HTXSNV hàng năm. Kết nạp đảng viên mới bình quân hàng năm: 06 đảng viên, cả nhiệm kỳ 30 đảng viên. (Cho đến tại thời điểm 30/4/2023 đã kết nạp đươc: 23/30 đảng viên). 100% cán bộ, công chức, chuyên trách cấp xã có trình độ chuyên môn đại học và có trình độ lý luận chính trị trung cấp đạt 100%. Tỷ lệ cán bộ thôn bản có trình độ trung cấp trở lên 50%, lý luận chính trị sơ cấp 100%.

Anh-tin-bai

Đ/c Vy Thị Bích Thủy  UV BTV,  Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Vy Thị Bích Thủy, UV BTV,  Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đánh giá cáo những kết quả mà đảng bộ xã đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị thời tiếp tục phát huy những kết quả đạt được nhất là các đề án, kế hoạch trọng điểm về công tác xây dựng đảng và HTCT, phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn xã.

Với quyết tâm chính trị cao nửa nhiệm kỳ còn lại Đảng ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trên tất cả mọi lĩnh vực xây dựng đảng và HTCT, phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra, đưa Xá Lượng trở thành một trong những đơn vị đi đầu trên địa bàn toàn huyện./.

Ngân Văn Tứ

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement