Những tâm tư nguyện vọng của đoàn viên huyện Tương Dương gửi tới Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra  trong 02 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 07/8/2023 đến hết ngày 08/8/2023. Trước thềm Đại hội, đoàn viên, CNVCLĐ huyện Tương Dương hướng về Đại hội với nhiều tâm tư, mong muốn và kỳ vọng Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX sẽ đề ra những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực xây dựng Công đoàn tỉnh Nghệ An ngày càng vững mạnh.

 

Đồng chí: Lương Thị Thanh Ngọc, Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động huyện khóa IX, Chủ tịch CĐCS UBND Thị trấn Thạch Giám.Tương Dương là huyện miền núi, đời sống đoàn viên, CNVCLĐ còn nhiều khó khăn, Mong muốnLiên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn” và hỗ trợ kinh phí, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

 

Anh-tin-bai

 

 

 

Anh-tin-bai

 

Vinh dự là 01 trong 9 đại biểu đại diện cho 2.642 CNVCLĐ được Đại hội Công đoàn huyện Tương Dương lần thứ IX bầu là Đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Đại biểuVi Thị Liên, Chủ tịch CĐCS xã Yên Thắng.Cán bộ công đoàn cơ sở là kiêm nhiệm nên mong muốn LĐLĐ tỉnh kiến nghị trình Tổng LĐLĐ VN xem xét sửa đổi Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ về tăng thêm phụ cấp cho cán bộ Công đoàn không chuyên trách tại cơ sở;tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Vềđổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

 

 

 

* Đoàn viên Công đoàn CTCP Than Khe Bố, huyện Tương Dương mong muốn và kỳ vọng Đại hội XIX Công đoàn Nghệ An sẽtiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động Công đoàn, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động, nhất là người lao động tại các công ty, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

 

 

Anh-tin-bai

 

 

 

Anh-tin-bai

 

Hữu Khuông là xã thuộc khu vực III theo Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ, ngày 04/6/2021 về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I, thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 cùng với xã Lưu Kiền, Yên Na...Nhưng thực tế cho thấy giao thông đi lại của xã Hữu Khuông rất khó khăn. Vì vậy đoàn viên, CNVCLĐ xã Hữu Khuông, mong muốn LĐLĐ tỉnh Nghệ An và các ban ngành liên quan xem xét tạo mọi điều kiện hỗ trợ một phần kinh phí đi lại cho Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tại xã đặc thù.

 

 

Công đoàn huyện Tương Dương, tin tưởng rằng. Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ thành công tốt đẹp với nhiều giải pháp, quyết sách mới trong hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ. Cán bộ công đoàn, đặc biệt là Cán bộ công đoàn cơ sở sẽ là cầu nối quan trọng để thực hiện và hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

Chúc Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp./.

Nguyễn Thị Nam (Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện )

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement