Giới thiệu Cuốn sách lịch sử Đảng bộ huyện Tương Dương (1945 – 2010)
Cổng Thông tin điện tử huyện Tương Dương trân trọng giới thiệu  Cuốn sách lịch sử Đảng bộ huyện Tương Dương (1945 – 2010)

Cuốn sách lịch sử Đảng bộ huyện Tương Dương (1945 – 2010) gồm 6 chương: khái quát về vùng đất, con người và truyền thống huyện lịch sử huyện Tương Dương; Tương Dương trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); Đảng bộ Tương Dương lãnh đạo nhân dân khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá, cải tạo xã hội chủ nghĩa và góp phần đấu tranh thống nhất nước nhà (1954-1964); Đảng bộ Tương Dương lãnh đạo nhân dân tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1965-1975); Đảng bộ Tương Dương lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Đảng bộ Tương Dương lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đổi mới (1986-2010)   

 Cuốn sách do Huyện uỷ Tương Dương  phối hợp với NXB Lý luận Chính trị triển khai thực hiện

BAN CHỈ ĐẠO

GIAI ĐOẠN 1945 – 1975:  LỮ KIM DUYÊN, VI LƯU BÌNH, MOONG VĂN HỢI, VI TÂN HỢI

GIAI ĐOẠN 1975 – 2010: LƯƠNG THANH HẢI, LA THỊ NHUNG, TRỊNH MINH CHÂU, KHA VĂN ĐIẾM, VI TÂN HỢI

BAN BIÊN SOẠN

GIAI ĐOẠN 1945 – 1975:  BÙI NGỌC TAM (Chủ biên), HOÀNG MINH TRUYỀN, DƯƠNG VĂN EM, NGÔ ĐỨC KHÁNH

GIAI ĐOẠN 1975 – 2010: CHU CHIẾN SƠN (Chủ biên), NGUYỄN THỊ HỒNG VUI

           

Anh-tin-bai

LỜI GIỚI THIỆU

 

Tương Dương là một huyện miền núi vùng cao phía Tây tỉnh Nghệ An; hai phía Bắc và Nam đều giáp với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; lại có con đường thượng đạo đi qua (nay là Quốc lộ 7) nên trong quá trình phát triển của lịch sử dựng và giữ nước của dân tộc luôn là vị trí chiến lược trọng yếu. Đảng bộ và nhân dân đồng bào các dân tộc Tương Dương rất tự hào về bề dày truyền thống văn hoá, yêu nước và lịch sử cách mạng của mình.

 Trong chặng đường 65 năm (1945 - 2010) từ khi nước nhà giành được độc lập, Đảng bộ huyện Tương Dương đã lãnh đạo đồng bào các dân tộc trong huyện đoàn kết một lòng, vượt qua bao gian khổ, hi sinh, có những đóng góp to lớn vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và đế quốc Mỹ xâm lược (1954 - 1975), góp phần giải phóng miền Nam, thu giang sơn về một mối, hoàn thành vẻ vang cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, cùng cả nước thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những cống hiến to lớn của Đảng bộ Tương Dương trong suốt 65 năm lãnh đạo nhân dân làm cách mạng là rất đáng tự hào. Đó là di sản lịch sử và văn hóa, có tác dụng to lớn trong việc kế thừa, phát huy và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng bào các dân tộc trong huyện để tiếp tục đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cần được bảo tồn, gìn giữ.

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông tri số 18-TT/TU ngày 25-3-2005 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương khoá XXV đã thành lập Ban Chỉ đạo để tiếp tục sưu tầm tư liệu, tổ chức biên soạn bổ sung và hoàn chỉnh cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Tương Dương” giai đoạn 1945 - 2010 nhằm bảo tồn những giá trị lịch sử trong 65 năm cùng nhân dân nổ lực phấn đấu và tạo lập, hướng tới việc phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp đó vào việc giáo dục tinh thần yêu nước, cách mạng và nâng cao niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ cán bộ và nhân dân đồng bào các dân tộc trong huyện.

Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Tương Dương” (1945 - 2010), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An, các cơ quan lưu trữ của Trung ương và của tỉnh Nghệ An cùng các cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Thông qua các cuộc hội thảo khoa học, các chuyến đi thực tế, Ban Chỉ đạo đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xin trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ, các nhân chứng lịch sử, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện đã tích cực đóng góp ý kiến và giúp đỡ về nhiều mặt để cuốn sách sớm hoàn thành.

Cuốn ”Lịch sử Đảng bộ huyện Tương Dương” (1945 - 2010) đã phản ánh khá toàn diện, trung thực chặng đường lịch sử đầy hi sinh, gian khổ nhưng rất vẻ vang với nhiều thành tựu to lớn trong suốt thời gian hơn nửa thế kỷ qua của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Cuốn sách được xuất bản có ý nghĩa quan trọng trong công tác chính trị - tư tưởng, không những giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ các giá trị truyền thống mà còn rút ra những bài học kinh nghiệm để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, của đội ngũ cán bộ, đảng viên; từ nhận thức đúng đắn về lịch sử sẽ biến thành hành động cách mạng, phục vụ sự nghiệp xây dựng quê hương Tương Dương ngày càng giàu mạnh.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc sưu tầm, bổ sung tư liệu và biên soạn, song do những khó khăn chủ quan và khách quan, cuốn sách không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót; chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để tiếp tục nâng cao chất lượng trong những lần tái bản.

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Nghệ An lần thứ XVIII và Đại hội Đảng bộ huyện Tương Dương lần thứ XXVI, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Tương Dương” (1945 - 2010) cùng bạn đọc.

                                                Tương Dương ngày 30  tháng 4 năm 2015

TM. BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG

                                                 LƯƠNG THANH HẢI

                                             Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện uỷ

 

Còn nữa (BTT sẽ cập nhật  trong thời gian sớn nhất, xin mời độc giả cùng đón đọc)

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement