Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX
Anh-tin-bai

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của HĐND huyện Tương Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia góp ý kiến, kiến nghị, đề xuất gửi tới kỳ họp thứ 9, HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện thông báo hình thức, thời gian, địa điểm, số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện nhà gửi tới kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX như sau:

Hình thức: Trực tiếp hoặc qua số điện thoại đường dây nóng.

Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày 17-18/7/2023.

Số điện thoại đường dây nóng: 02383. 874. 115 hoặc 02383. 879.686

Đình Tuân

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement