Điểm những hoạt động nổi bật của Huyện ủy, BTV, Thường trực Huyện ủy
Trong tháng 5/2023 Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã có nhiều hoạt động nổi bật. Dưới đây là điểm lại những hoạt động nổi bật của  Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trong tháng

1. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 02 phiên họp (thường kỳ tháng 4/2023 và phiên chuyên đề) để xem xét cho ý kiến vào dự thảo Đề án sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức hội quần chúng cấp huyện; Đề án sáp nhập trường Mầm non thị trấn Thạch Giám vào trường Mầm non Hòa Bình; kế hoạch diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023; chỉ đạo xây dựng báo cáo và tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; thống nhất sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên và một số nội dung về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ huyện; quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Huyện ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; các đảng ủy các xã, thị trấn, đảng ủy trực thuộc; Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy và tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng; kết quả 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 11-CT/HU, ngày 01/4/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an huyện thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Thường trực Huyện ủy họp, làm việc tập thể 04 phiên, cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền: triển khai kế hoạch thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023; đồng ý chủ trương để xã Yên Tĩnh, xã Nga My tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập xã; thống nhất tặng bức trướng cho Đảng bộ xã Yên Tĩnh, Đảng bộ xã Nga My nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập xã (05/7/1963 - 05/7/2023); Hạt Kiểm lâm Tương Dương nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 - 21/5/2023); Trung đoàn 2 tổ chức Chương trình gặp mặt kỷ niệm 48 năm thành lập; thống nhất phương án thực hiện dự án được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho phép đầu tư Trường THCS thị trấn Thạch Giám tại địa điểm mới; đề xuất Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị hỗ trợ xây dựng 03 căn nhà lắp ghép cho 03 Trạm Y tế xã thuộc các xã biên giới đặc biệt khó khăn (Tam Quang, Nhôn Mai, Mai Sơn) để phục vụ công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; chỉ đạo rà soát báo cáo tình hình sử dụng biên chế, xây dựng phương án điều động, luân chuyển công chức, viên chức đảm bảo đủ số lượng, góp phần thực hiện tinh giảm biên chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo quy định; lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư công; xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về diễn biến phức tạp của thời tiết mùa hè năm 2023.

3. Thường trực Huyện ủy chỉ đạo tuyên truyền về các ngày lễ trong tháng như: kỷ niệm 137 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2023); 69 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2023); kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2023) gắn với Lễ hội Làng Sen năm 2023; tuyên truyền công tác đón hài cốt Liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào về nước an táng mùa khô năm 2022-2023; chỉ đạo đón tiếp, phối hợp với Đoàn nghiên cứu khoa học Trường Chính trị tỉnh Nghệ An nghiên cứu khoa học tại huyện.

4. Về công tác cán bộ, đảng viên: Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất với phương án sắp xếp, bố trí công tác đối với Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện; kiện toàn, bổ sung chức danh Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; định hướng nhân sự Phó Chủ tịch UBND xã Nga My nhiệm kỳ 2021-2026; thống nhất với dự kiến bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tương Dương; thống nhất với dự kiến của Công an tỉnh Nghệ An về thực hiện việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân theo quy định; thống nhất chủ trương cho Thường trực HĐND huyện tổ chức đoàn đi thăm quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên và tỉnh Khánh Hòa; chỉ đạo rà soát và xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý ngành Giáo dục huyện theo đúng quy định. Trong tháng, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định kết nạp cho 30 quần chúng ưu tú vào Đảng; chuyển chính thức và phát thẻ đảng cho 11 đảng viên dự bị; xóa tên khỏi danh sách 05 đảng viên. Chỉ đạo duy trì các lớp đào tạo, tổ chức mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, trong tháng đã mở 12 lớp gồm 1475 học viên[1], duy trì lớp Trung cấp LLCT khóa 13, gồm 68 học viên và lớp sơ cấp chính trị K2 với 136 học viên.

5. Công tác tiếp dân, nội chính: Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp công dân 01 phiên. Đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện và các phòng, ban ngành cấp huyện tiếp 03 cuộc (trong đó: tiếp lần đầu 01 vụ việc, tiếp nhiều lần 02 vụ việc), với số lượng 03 người; đã tiếp nhận và xử lý 01 đơn thư kiến nghị. Thanh tra 05 cuộc; lũy kế từ đầu năm đã triển khai 09 cuộc thanh tra (trong đó: thanh tra theo kế hoạch 08 cuộc, đạt 42.1% KH; thanh tra đột xuất 01 cuộc), xử lý vi phạm về quản lý tài chính số tiền 13.250.000 đồng. Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra phòng chống ma túy theo Chỉ thị số 08-CT/HU ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy[2] và công tác xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở. Đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp kiểm tra tại xã Tam Thái, thị trấn Thạch Giám; Xiêng My, Nga My và xã Yên Thắng.

La Thủy (Huyện ủy)[1] 08 lớp bồi dưỡng chuyên đề năm 2023 tại Thạch Giám, Lượng Minh, Lưu Kiền, Xá Lượng, Yên Na, Yên Hòa, Yên Tĩnh ,Yên Thắng, gồm 960 học viên; 01 hội nghị báo cáo viên tháng 5 gồm 55 học viên; 01 lớp tập huấn nghiệp vụ Cựu chiến binh, gồm 80 học viên; 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng bí thư cơ sở, gồm 380 học viên.

[2]  Theo Chỉ thị số 08-CT/HU ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 25/4/2022 của Ban hường vụ Huyện ủy về xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy”, triển khai nhân rộng ra các xã còn lại trên địa bàn toàn huyện, phấn đấu xây dựng “Huyện sạch ma túy”.

 

1 2 3 4 5  ... 
image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement