Ban Chấp hành Đảng bộ huyện họp phiên chuyên đề thảo luận việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 23/3, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị chuyên đề để thảo luận, quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Huyện ủy khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.
Anh-tin-bai

Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã gợi mở một số vấn đề để các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ các nội dung, quy định về: trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, của từng cấp ủy viên, nhất là vai trò lãnh đạo của cấp uỷ trong các lĩnh vực KT-XH, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng; mối quan hệ công tác của BCH, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc… bảo đảm tính khoa học, tuân thủ nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ quan quản lý nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân thông qua MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

Tại phiên họp, các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến nhằm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nội dung của 6 Chương, 28 Điều trong Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy khóa XXVII. Có 09 ý kiến tập thể, 12 ý kiến cá nhân góp ý trực tiếp bằng văn bản và 10 ý kiến góp ý trực tiếp tại Hội nghị. Đồng chí Bí thư Huyện ủy kết luận ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tham gia góp ý, bổ sung hoàn thiện dự thảo Quy chế. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Bí thư Huyện ủy giao Ban tổ chức Huyện ủy tiếp thu, tổng hợp để chỉnh sửa cho hợp lý, tiếp tục trình Ban Thường vụ thống nhất ban hành.

La Thuỷ

 

 

 

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement