Tương Dương 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Ngày 25/7, Huyện uỷ Tương Dương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị

Huyện thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh Nghệ An cũng như các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Anh-tin-bai

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lữ Văn May- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đống chí Đinh Hồng Vinh, Chủ tịch UBND huyện;đồng chí Lô Thanh Nhất, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các, xã thị trấn và hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện.

10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và sự chăm lo của nhân dân, ngành giáo dục huyện Tương Dương đã tích cực phấn đấu, thực hiện các phong trào thi đua sôi nổi và đạt nhiều thành tích đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XI. Ngành giáo dục huyện Tương Dương không ngừng nỗ lực, tăng cường các giải pháp củng cố, nâng cao đảm bảo bền vững về chất lượngchất lượng giáo dục. Trong toàn huyện có 56 đơn vị trường học và 01 Trung tâm GDNN-GDTX, bao gồm: 2 trường THPT, 17 trường cấp THCS, 19 trường cấp Tiểu học, 18 trường cấp Mầm non. Có 17 trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI và Chương trình hành động của Huyện ủy, UBND huyện; Ngành Giáo dục Tương Dương đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống trường lớp các cấp học tiếp tục ổn định, quy mô phát triển hợp lý, đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển giáo dục của địa phương.  Học sinh các cấp học có điều kiện thuận lợi hơn để đến trường học tập. Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Công tác giáo dục ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng ổn định và phát triển; cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học được tăng cường đầu tư theo hướng chuẩn hóa, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên, chỉ đạo các ngành chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học; hài hòa giữa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề; Các cơ sở giáo dục trên địa bàn xác định rõ và công khai mục tiêu, chuẩn đầu ra của từng cấp học, môn học. Tập trung triển khai nâng cao năng lực nhận thức đội ngũ CBQL, GV, NV bằng việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ với nhiều hình thức; Cử cốt cán chuyên môn tham gia đầy đủ các đợt tập huấn về đổi mới nội dung, chương trình GDPT theo yêu cầu các cấp và triển khai thực hiện một cách hiệu quả.

Cấp ủy huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực, đảm bảo kiên cố hóa, trang bị CSVCvới tổng kinh phí đầu tư trong giai đoạn 2013-2022 là 337.709.000.000 triệu đồng, tổng kinh phí mua sắm thiết bị dạy học hơn 2.260.000.000 triệu đồng. CSVC trường lớp trong toàn huyện khang trang, sạch đẹp, thân thiện, cơ bản đáp ứng các điều kiện dạy học. Công tác xây dựng Trường chuẩn quốc gia (viết tắt là CQG), kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) được cấp ủy chỉ đạo kịp thời, ưu tiên nguồn lực gắn liền với các Đề án Trường CQG, trường bán trú trong toàn huyện một cách đồng bộ tổng thể.

Anh-tin-bai

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hải, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà ngành Giáo dục đào tạo huyện Tương Dương đạt được

Tăng cường các giải pháp củng cố, nâng cao đảm bảo bền vững về chất lượngchất lượng giáo dục: Kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục các cấp học (viết tắt là PCGD), đứng ở tốp đầu trong ca huyện miền núi. Hiện có 17/17 xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; Mầm non: có 17/17 xã thị trấn đạt PCGDMN trẻ 5 tuổi; TH: có 17/17 xã, thị trấn đạt chuẩn mức độ 3, huyện đạt mức độ 3 về chuẩn PCGDTH; THCS: có 04/17 xã, thị trấn đạt chuẩn mức độ 3; có 11/17 xã đạt chuẩn mức độ 2 và 01/17 xã đạt chuẩn mứcđộ 1; Tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt trên 95%, chất lượng CSGD trẻ ngày càng được cải thiện và nâng cao.Phương pháp dạy và học phổ thông được đổi mới, theo hướng hiện đại, dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất HS hướng đến chuẩn đầu ra đảm bảo phẩm chất năng lực HS vào lớp 6 THCS; chất lượng mũi nhọn (thi HSG cấp tỉnh lớp 9, 12; thi sáng tạo KHKT, thi tin học trẻ) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong những năm học gần đây thuộc tốp đầu các huyện miền núi (bảng B). Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục củng cố, nâng lên;Kết quả HS lớp 9 thi TS vào lớp 10 THPTchất lượng ngày càng cao.Triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng trường đạt CQG và công tác KĐCLGD góp phần thúc đẩy chất lượng giáo dục, nâng từ 09 trường (2013) lên 28 trường (2022)

Tại hội nghị  các đại biểu tham luận một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết thời gian qua, cũng như nêu những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, phấn đấu thực hiện hiệu quả công tác đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo

Anh-tin-bai

Dịp này, Ban thường vụ Huyện ủy Tương Dương tặng giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hải, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà ngành Giáo dục đào tạo huyện Tương Dương đạt được, đồng thời đề nghị thời gian tới ngành Giáo dục đào tạo tiếp tục tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, huy động sự vào cuộc của các tổ chức xã hội và nhân dân trong việc phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo theo hướng bền vững; Xây dựng, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo; Cần tập trung xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện tốt cho dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện.

Dịp này, Ban thường vụ Huyện ủy Tương Dương tặng giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

 

Quỳnh Như- Mạnh Lục

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement