185 học viên tập huấn nghiệp vụ công tác dânm vận năm 2023
Ngày 2/6, Huyện uỷ Tương Dương tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023. Dự và trực tiếp lên lớp có đ/c Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Dân vận Trung ương và đ/c Lữ Văn May, Phó Bí thư Huyện uỷ Tương Dương. 
Anh-tin-bai

Quang cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023

Tham gia lớp tập huấn có các trưởng phó ban ngành cấp huyện và 185 học viên là Phó bí thư, Chủ tịch UBND 17 xã, thị trấn, bí thư, người có uy tín của 146 khối, bản, làng của huyện Tương Dương.

Tại đây các học viên được tiếp thu 8 chuyên đề về công tác dân vận, những điểm mới về công tác dân vận của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tình hình dân tộc, đường lối, chủ trương và chính sách về dân tộc, công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay; Một số kỹ năng và phương pháp trong quá trình tiến hành công tác dân vận.

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Đồng chí Lữ Văn May, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chỉ rõ, công tác dân vận là của cả hệ thống chính trị, đồng thời yêu cầu cán bộ làm dân vận phải nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp. Phát huy tốt vai trò cốt cán, người có uy tín ở khối, bản, làng.

Anh-tin-bai

Đ/c Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Dân vận Trung ương  trực tiếp lên lớp

Thông qua hội nghị tập huấn các học viên được nâng cao nhận thức, kịp thời cập nhật chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, được trao đổi kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo.

May Huyền (Ban Dân vận Huyện ủy)

1 2 3 4 5  ... 
image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement