Xã Tam Đình tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023

Trong 02 ngày 5-6/7/2023, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Tương Dương đã chỉ đạo xã Tam Đình tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2023. Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Lô Thanh Nhất, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Đại, UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyên;  các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện; Đại biểu tham quan của 03 xã, thị trấn (Thị trấn Thạch Giám, Yên Thắng, Lượng Minh) và các thành viên trong khung diên tập xã Tam Đình.

Cuộc diễn tập gồm các giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu với đề mục “Trung đội Dân quân cơ động phục kích đánh địch vào địa bàn”.

Để cuộc diễn tập thành công, Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ phận diễn tập đúng, đủ nội dung và thời gian, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí và trang thiết bị; các thành phần, lực lượng tham gia phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao.

Anh-tin-bai

Với cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, các khung tập đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Các hội nghị diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, thành phần tham dự thảo luận sôi nổi, đưa ra kết luận cụ thể, ngắn gọn, đáp ứng yêu cầu phục vụ chiến đấu và chiến đấu thắng lợi.

Trong thực hành chiến đấu “Trung đội Dân quân cơ động phục kích đánh địch vào địa bàn”, các lực lượng đã có sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, các mũi, các hướng đồng loạt tấn công tiêu diệt nhanh, gọn mục tiêu dã định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. 

Anh-tin-bai

          Ngay sau cuộc diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ huyện đã tổ chức đánh giá, nhận xét và rút kinh nghiệm những điểm mạnh, điểm yếu đối với từng vấn đề huấn luyện và từng thành viên trong khung tập để điều chỉnh hoàn thiện các văn kiện chiến đấu phòng thủ nhằm đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập phù hợp với yêu cầu bảo đảm Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới; đồng thời làm chuyển biến nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ các cấp. Nhằm thực hiện hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tham mưu ở cơ sở.

Với tinh thần luyện tập nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao và vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của địa phương. Các giai đoạn diễn tập được thực hiện tuần tự theo nội dung. Việc xử lý tình huống, ra các Nghị quyết và tổ chức điều hành của Đảng ủy và UBND xã có trọng tâm, sát với thực tế, nên cuộc diễn tập chiến đấu xã Tam Đình trong khu vực phòng thủ năm 2023 đã thành công tốt đẹp./.

Lô Thùy

 

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement