Đường dây nóng ngăn chặn vi phạm pháp luật về khoáng sản
(tuongduong.nghean.gov.vn) - Ngày 17/01 Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương đã ban hành công văn số 47/UBND-NL về việc thông báo đường dây nóng ngăn chặn vi phạm pháp luật về khoáng sản

Nhằm phát  huy sức mạnh tổng hợp của Chính quyền địa phương từ huyện đến xã và các lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm, Biên phòng trong việc thực thi pháp luật về quản lý tài nguyên khoáng sản, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên khoáng sản hiện có, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, pháp hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia hoặc bao che cho hoạt động khai  thác khoáng sản trái pháp luật.

Nay, UBND huyện Tương Dương thành lập đường dây nóng qua số điện thoại bàn của Phòng Tài nguyên và Môi trường 02383874155 hoặc số di động của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 0919547696 để nhận các thông tin phản ánh về hành vi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

 

Đình Tuân

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement