Bản Xiêng Hương, Xá Lượng ra mắt Mô hình “Bản sạch về ma túy”
Ngày 17/3, bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng tổ chức Lễ ra mắt Mô hình “Bản sạch về ma túy”. Đến dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND-UBND, Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể xã Xá Lượng; Bí thư, trưởng bản, Trưởng ban công tác Mặt trận 9/9 bản; cấp ủy, BQL, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức hội, đoàn thể và nhân dân bản Xiêng Hương.
Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/HU, ngày 05/12/2022 của BTV Huyện ủy về việc nhân rộng thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 25/4/2022 của BTV Huyện ủy về xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy”, triển khai nhân rộng ra các xã còn lại trên địa bàn, hướng đến mục tiêu xây dựng “huyện Tương Dương sạch về ma túy”; Nghị quyết số 03-NQ/ĐU, ngày 10/02/2023 của Đảng uỷ xã Xá Lượng; Kế hoạch số 16/KH-UBND, ngày 16/02/2023 của UBND xã Xá Lượng về xây dựng “Xã sạch về ma tuý”.

Buổi Lễ đã thông qua Báo cáo kết quả khảo sát mô hình “bản sạch về ma túy”, Quyết định xây dựng mô hình, Quyết định thành lập tổ tự quản về an ninh, trật tự tại bản Xiêng Hương, Xá Lượng và một số văn bản có liên quan. Đây là đơn vị đi đầu trong công tác phòng chống ma túy, thể hiện quyết tâm cao của Cấp ủy, chính quyền địa phương từ xã đến từng thôn, bản về xóa sạch ma túy trên địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng “xã Xá Lượng sạch về ma túy”, “huyện Tương Dương sạch về ma túy”. Bản Xiêng Hương hiện tại vẫn còn 02 đối tượng nghiện, 10 đối tượng nghi nghiện, trong năm 2022 đã đưa 02 trường hợp vào trung tâm cai nghiện bắt buộc, 01 đối tượng cai nghiện tại cộng đồng, bắt 01 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý.

Anh-tin-bai

Đại diện các bản ký kết thực hiện Mô hình “Bản sạch về ma túy”

Tại buổi Lễ nhân dân bản Xiêng Hương tham gia nhiều lượt ý kiến rất đồng tình và ủng hộ chủ trương xóa sạch ma túy trên địa bàn của Cấp ủy, chính quyền địa phương đồng thời rất vui mừng, phần khởi khi bản được lựa chọn xây dựng làm mô hình điểm và tổ chức ra mắt đầu tiên trên địa bàn. 100% hộ gia đình ký cam kết xây dựng mô hình “bản sạch về ma túy” trong Quý I năm 2023 và nâng cao hơn nữa trong thời gian tiếp theo.

Nhằm từng bước hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước vào hiện thực đời sống nhân dân, để mỗi người dân nhận thức và thực tốt việc đấu tranh phòng chống các loại tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy. Điều quan trọng hơn hết cần sự vào cuộc một cách quyết liệt các cấp, các ngành mỗi người cán bộ, đảng viên, mỗi người dân là một tuyên truyền viên, người chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài vững chắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, để nhân dân vừa được hưởng đầy đủ quyền lợi của mình vừa có trách nhiệm đối với cộng đồng và toàn xã hội./.

Ngân Văn Tứ  (PCT UBND xã Xá Lượng)

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement