Toàn bộ công chức cấp xã phải có bằng đại học, trừ 3 trường hợp sau
Công chức cấp xã phải tốt nghiệp đại học trở lên là một trong những tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 13/2019/TT-BNV (được sửa đổi tại Thông tư 04/2022/TT-BNV). Tuy nhiên, nếu thuộc các trường hợp dưới đây thì công chức cấp xã không bắt buộc phải có bằng đại học.
Anh-tin-bai

 Toàn bộ công chức cấp xã phải có bằng đại học, trừ 3 trường hợp sau (Ảnh minh họa)

1. Tiêu chuẩn công chức cấp xã

Công chức cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định 112/2011/NĐ-CP và các tiêu chuẩn cụ thể như sau:

- Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;

- Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

2. 03 trường hợp công chức cấp xã không bắt buộc có bằng đại học

Công chức cấp xã thuộc các trường hợp sau không cần/chưa cần có bằng đại học chuyên ngành phù hợp:

(1) Công chức xã làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà UBND tỉnh quy định trình độ chuyên môn từ trung cấp đến cao đẳng.

(2) Công chức tại các xã/thị trấn không thuộc trường hợp (1), được tuyển dụng trước ngày 25/12/2019 mà chưa có bằng đại học phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã.

Sở dĩ có trường hợp này bởi theo Thông tư 13/2019/TT-BNV thì các đối tượng này có thời hạn 05 năm kể từ ngày 25/12/2019 để đáp ứng điều kiện về chuẩn trình độ chuyên môn.

(3) Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Hiện nay, tại khoản 2 Điều 72 Luật Hộ tịch 2014 quy định công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có trình độ từ trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch;

- Có chữ viết rõ ràng và trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu công việc.

Do đó, đối với chức danh công chức  tư pháp – hộ tịch, hiện nay chỉ yêu cầu có trình độ từ trung cấp luật trở lên mà không bắt buộc phải có bằng đại học.

Trên đây là 3 trường hợp công chức cấp xã không bắt buộc phải có bằng đại học.

Châu Thanh (Nguồn Thư viện Pháp luật)

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement