Một số chỉ tiêu KT-XH giai đoạn 2015-2020

Một số chỉ tiêu KT-XH giai đoạn 2015-2020 (22/12/2016 08:25 AM)

 Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020:

   I. Về kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020: 15%.

   Trong đó, phần huyện quản lý tăng bình quân 10%.

- Cơ cấu kinh tế phần huyện quản lý:

                + Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản: 31%

                + Công nghiệp - xây dựng: 28%

                + Thương mại - dịch vụ: 41%.

- Thu nhập bình quân đầu người: 40 triệu đồng. Giá trị sản xuất tăng thêm bình quân đầu người đến năm 2020 là 47,633 triệu đồng (tính theo giá cơ bản năm 2010).

- Thu ngân sách trên địa bàn: 35 tỷ đồng.

- Tổng sản lượng lương thực: 23.000 tấn.

- Trồng rừng cả giai đoạn 2016-2020: 4.000 ha.

- Xã đạt tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020: 5 xã; đưa tổng số xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới toàn huyện lên 7 xã  (đạt 41%).

- 18/18 xã có đường ô tô đến trung tâm xã 4 mùa.

  II. Về xã hội:

- Tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân hàng năm 6%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 33% trở lên. Bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 2.500 lao động.

- Số trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020: 10 trường; đưa tổng số trường chuẩn quốc gia trong toàn huyện lên 33 trường (54%).

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân: 1%; tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế: 100%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống còn 16,5%.

- Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa: 80%; tỷ lệ làng, bản văn hóa: 70-75%; 5-7 xã có thiết chế văn hóa-thông tin-thể thao đạt tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới: 1 - 2 xã.

- Tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 30%; tỷ lệ gia đình thể dục - thể thao 20%.

  III.  Về môi trường:

- Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh theo chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 98%.

- Tỷ lệ hộ dân có công trình vệ sinh đúng quy định: 70%.

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường: 80%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý: 100%.

- Tỷ lệ che phủ rừng: 75%.

IV. Về quốc phòng, an ninh:

- Có 70% số xã, thị trấn đạt cơ sở ATLC-SSCĐ vững mạnh toàn diện.

- 70% số xã có phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt từ loại khá trở lên.

V.  Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

- Hằng năm, có 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém70% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Hằng năm, có 80% phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chính quyền và Đảng bộ huyện được cấp trên xếp loại vững mạnh.

- Đến năm 2020: 100% cán bộ, công chức cấp huyện có trình độ chuyên môn đại học trở lên, 80% có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; 70% cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã có trình độ đại học chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị trở lên.

- Kết nạp đảng viên mới hàng năm: từ 180 - 200 đảng viên.

- 100% tổ chức trong hệ thống chính trị xác định rõ được vị trí việc làm đối với từng cán bộ, công chức.


image
Tin tức
TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Thì thầm Tương Dương
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 268
  • Trong tuần: 6 201
  • Trong tháng: 23 076
  • Tất cả: 178105