Tổng số: 548
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
102/TB-UBND 30/05/2022 Thông báo Chương trình công tác tháng 6/2022 của UBND huyện
Lượt xem: 12
Tải về 0
126-BC/UBND 10/03/2022 Báo cáo công tác cải cách hành chính quý 1 năm 2022
Lượt xem: 37
Tải về 0
89/VHTT 01/11/2021 Tuyên truyền các nội dung Kế hoạch số 603/KH-UBND ngày 22/10/2021
Lượt xem: 99
Tải về 0
999/QĐ-UBND 26/10/2021 Quyết định v/v Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Tương Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 88
Tải về 3
89/TB-UBND 30/10/2020 Thông báo Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Tương Dương
Lượt xem: 39
Tải về 0
89/TB-UBND 30/10/2020 Thông báo Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Tương Dương
Lượt xem: 52
Tải về 0
65/TB-BTC 30/10/2020 Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức Hội chợ việc làm khu vực Tây Nam Nghệ An năm 2020
Lượt xem: 53
Tải về 0
65/TB-BTC 30/10/2020 Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức Hội chợ việc làm khu vực Tây Nam Nghệ An năm 2020
Lượt xem: 48
Tải về 0
1260/QĐ-UBND 29/10/2020 Quyết định Về việc ban hành nội dung thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 55
Tải về 0
1260/QĐ-UBND 29/10/2020 Quyết định Về việc ban hành nội dung thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 59
Tải về 0
12345678910...