Tổng số: 546
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
89/VHTT 01/11/2021 Tuyên truyền các nội dung Kế hoạch số 603/KH-UBND ngày 22/10/2021
Lượt xem: 37
Tải về 0
999/QĐ-UBND 26/10/2021 Quyết định v/v Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Tương Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 40
Tải về 1
89/TB-UBND 30/10/2020 Thông báo Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Tương Dương
Lượt xem: 3
Tải về 0
89/TB-UBND 30/10/2020 Thông báo Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Tương Dương
Lượt xem: 3
Tải về 0
65/TB-BTC 30/10/2020 Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức Hội chợ việc làm khu vực Tây Nam Nghệ An năm 2020
Lượt xem: 3
Tải về 0
65/TB-BTC 30/10/2020 Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức Hội chợ việc làm khu vực Tây Nam Nghệ An năm 2020
Lượt xem: 3
Tải về 0
1260/QĐ-UBND 29/10/2020 Quyết định Về việc ban hành nội dung thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 4
Tải về 0
1260/QĐ-UBND 29/10/2020 Quyết định Về việc ban hành nội dung thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 4
Tải về 0
78/TB-UBND 19/10/2020 Thông báo Số điện thoại, đường dây nóng, địa chỉ thư công vụ để tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệm về giải quyết TTHC
Lượt xem: 3
Tải về 0
78/TB-UBND 19/10/2020 Thông báo Số điện thoại, đường dây nóng, địa chỉ thư công vụ để tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệm về giải quyết TTHC
Lượt xem: 3
Tải về 0
12345678910...