Tăng cường tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh trong dịp hè
Ngày 23/5 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương đã ban hành công văn số 155/PGD&ĐT về việc đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, an ninh, an toàn dịp cuối năm học và bàn giao học sinh về sinh hoạt hề năm 2022
Anh-tin-bai

Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, an ninh, an toàn dịp cuối năm học và bàn giao học sinh về sinh hoạt hề năm 2022. Trong ảnh là 1 tiết học của các em học sinh Trường PTDTNT THCS Lưu Kiền 

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, duy trì tốt nền nếp, kỷ luật, kỷ cương đến hết năm học 2021-2022 và bàn giao học sinh về sinh hoạt hè 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các đơn vị trường học trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT, UBND tỉnh và Sở GD&ĐT về kỷ luật, kỷ cương, an ninh, an toàn, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh (gọi chung là học sinh), trong đó chú ý thực hiện nghiêm túc Công văn số 897/SGD&ĐT-VP ngày 10/5/2022 của Sở GD&ĐT về việc kết thúc năm học 2021-2022 và tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh vào dịp cuối năm học và các văn bản liên quan khác.

Anh-tin-bai

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức, trách nhiệm cho học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích. Trong ảnh ĐTN thị trấn Thạch Giám tổ chức các hoạt động hè cho trẻ em trên địa bàn

Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Hội, Đội, công tác tư vấn tâm lý, công tác bảo vệ, an ninh trường học, đồng thời làm tốt công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để quản lý, chăm sóc, giáo dục học sinh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức, trách nhiệm cho học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, nhất là tai nạn giao thông và đuối nước; phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em…; quán triệt và yêu cầu học sinh nghiêm chỉnh chấp hành nội quy nhà trường, quy tắc ứng xử và các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; đảm bảo duy trì tốt nền nếp, kỷ luật, kỷ cương, an ninh, an toàn trường học đến cuối năm học. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kiên quyết không cho lên lớp các trường hợp học sinh vi phạm nhiều lần, giáo dục nhiều nhưng không tiến bộ.

Nghiêm cấm học sinh sử dụng rượu, bia, thuốc là và các chất kích thích, nhất là trong các buổi liên hoan cuối năm, cuối khóa. Làm tốt công tác tư vấn tâm lý, kịp thời phát hiện các mâu thuẫn, xích mích trong học sinh để ngăn chặn, phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng mất an ninh, nhất là bạo lực học đường dịp cuối năm học. Giữ mối quan hệ thường xuyên với gia đình, thông báo cho gia đình biết lịch học tập, hoạt động của học sinh ở trường để gia đình biết, quản lý học sinh.

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền, chủ động bàn giao học sinh về sinh hoạt hè 2022 tại địa phương trước khi kết thúc năm học (do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc kết thúc năm học ở các nhà trường không giống nhau mà được quy định cụ thể tại Công văn số 897/SGD&ĐT-VP ngày 10/5/2022 của Sở GD&ĐT). Khi bàn giao cần lưu ý các học sinh chưa tích cực, đề nghị địa phương, gia đình quan tâm nhiều hơn để quản lý, giáo dục và rèn luyện thêm trong hè. Hướng dẫn các em tham gia các nội dung sinh hoạt hè do chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức và quản lý, bao gồm các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi lành mạnh, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, các lớp học bơi, học kỹ năng an toàn phòng chống tại nạn thương tích, đuối nước… trong thời gian các em nghỉ hè. Đề nghị địa phương nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh thông qua Phiếu sinh hoạt hè và chuyển Phiếu sinh hoạt hè cho nhà trường khi học sinh trở lại trường; nhà trường cần phải coi kết quả đánh giá, xếp loại sinh hoạt hè ở địa phương như một thông số để xét hạnh kiểm cho học sinh trong năm học mới 2022-2023.

Anh-tin-bai

Phối hợp với chính quyền địa phương, các có quan, đơn vị trang bị  kỹ năng an toàn phòng chống tại nạn thương tích, đuối nước… trong thời gian các em nghỉ hè

Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để có phương án, giải pháp ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất thường như thiên tai, bão, lũ, lụt…, Tiếp tục rà soát, cắm biển cảnh báo tại các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhằm đảm bảo phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh; phát huy có hiệu quả công tác phối hợp với công an, đoàn thể và các tổ chức hội nhằm ngăn chặn kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại học sinh ngoài nhà trường.

Phân công trực hè cụ thể; làm tốt công tác bảo vệ cơ quan, đơn vị, đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, tài sản nhà trường trong thời gian nghỉ hè. Tăng cường phối hợp với chính quyền, tổ chức đoàn thể tại địa phương để tuyên truyền, định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sồng cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Hướng dẫn, cung cấp kiến thức, trang bị kỹ năng sử dụng, khai thác thông tin trên Internet, mạng xã hội đúng pháp luật để phục vụ nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường mạng trong thời gian nghỉ hè của học sinh tại địa phương.

Sau kỳ nghỉ hè các nhà trường tổ chức lao động vệ sinh môi trường; trang bị, tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất, đảm bảo môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn, phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Đình Tuân

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement