Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
(tuongduong.nghean.gov.vn) - Ngày 17/5 cơ quan HĐND - UBND huyện Tương Dương ban hành thông báo số 95/TB-CQUB về việc thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Dưới đây là thông báo số  95/TB-CQUB về việc thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Đình Tuân

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement