Đưa sản phẩm nông nghiệp Tương Dương lên sàn điện tử Postmart.vn.
(tuongduong.nghean.gov.vn) - Thực hiện kế hoạch phối hợp triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân huyện Tương Dương và Bưu điện huyện Tương Dương về việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa năm 2022. Chiều ngày 27/5/2022, Hội Nông dân huyện và Bưu điện huyện Tương Dương đã tổ chức ký kết thỏa thuận và tập huấn cho nông dân đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn điện tử Postmart.vn.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Trung Việt - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Bưu điện tỉnh; các các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân và Bưu điện huyện; đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn Phòng nông thôn mới, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện và đại diện Hội nông dân các xã thị trấn.

 
Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử  Postmart.vn.

Đây là hoạt động trọng tâm trong chương trình Hợp tác triển khai các nội dung chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2025 giữa Hội Nông dân và Bưu điện.

Theo Kế hoạch phối hợp, năm 2022 các nội dung phối hợp sẽ được triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trong hệ thống của hai bên từ huyện đến cơ sở bằng các hoạt động chỉ đạo, tổ chức kinh doanh, bố trí nguồn lực, kiểm tra giám sát,.. phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân huyện và Bưu điện huyện Tương Dương.  Trong đó tập trung:

Thứ nhất: Phối hợp rà soát, đưa thông tin sản phẩm và thông tin hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn. Mục tiêu dự kiến hoàn thành thu thập thông tin của tối thiểu 52.300 hộ sản xuất nông nghiệp cập nhật lên giới thiệu và bán sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn/Agri-postmart.vn. Đối tượng thu thập trước hết là tập trung lựa chọn hộ nông dân sản xuất giỏi, hộ nông dân sản xuất quy mô trang trại; nhóm hộ nông dân sản xuất hàng hóa chủ yếu để bán; tổ hợp tác, hợp tác xã; chi hội nông dân nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân. Về sản phẩm, trước mắt ưu tiên các loại nông sản hàng hóa: gồm các loại nông sản an toàn, chất lượng do người nông dân sản xuất ra với mục đích bán ra thị trường; ưu tiên các sản phẩm nông dân, hàng hóa an toàn, chất lượng như có giấy chứng nhận Viet Gap, Global Gap, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực ohẩm… Sản phẩm OCOP. Các loại sản phẩm hàng hóa khác do người nông dân/hộ gia đình sản xuất ra để bán.

Anh-tin-bai

Tại hội nghị đồng chí Trần Xuân Hậu, Chủ tịch hội Nông dân huyện và đồng chí Phan Anh Tuấn, Giám đốc Bưu điện huyện đã đại diện hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Thứ hai: Phối hợp kết nối, tiêu thụ nông sản thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn và hệ thống điểm bán hàng của hai bên, tùy theo điều kiện thực tế, Hội Nông dân huyện và Bưu điện huyện Tương Dương thống nhất nội dung hình thức, kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, hàng hóa của địa phương. Với  hình thức kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, hàng hóa như: Tổ chức kết nối hội chợ online trên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart và hệ thống cửa hàng của hai bên; Phối hợp triển khai các điểm giới thiệu tiêu thụ nông sản an toàn trên cơ sở tận dụng thế mạnh về hạ tầng của Bưu điện và các điểm bán hàng lưu động tại các khu đông dân cư.

Thứ ba: Phát triển cộng tác viên, đại lý bán hàng, hướng tới mục tiêu tối thiểu mỗi xã phát triển 01 cộng tác viên, đại lý bán hàng sản phẩm, dịch vụ của Bưu điện Việt Nam. Đối tượng trung tâm là cán bộ, hội viên Hội Nông dân đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Bưu điện huyện Tương Dương. Sản phẩm, dịch vụ tập trung là hàng tiêu dùng chất lượng cao, bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ và các sản phẩm/dịch vụ phù hợp khác phù hợp lĩnh vực kinh doanh của Bưu điện huyện Tương Dương.

Thứ tư: Xây dựng các gói sản phẩm, dịch vụ với chính sách ưu đãi cho các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân, các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, các tổ hợp tác, hợp tác xã. Hướng tới mục tiêu: Rà soát, xây dựng các gói sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của các cấp Hội, các chi/tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã với chính sách ưu đãi giảm giá chiết khấu tối thiểu 5% theo giá niêm yết theo từng thời điểm cụ thể.

Thứ năm: Triển khai các chương trình truyền thông về chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn lồng ghép vào các hội nghị, tập huấn, đào tạo hoặc sự kiện của Hội Nông dân huyện, xã. Mục tiếu là Lồng ghép được chương trình truyền thông về chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn và hỗ trợ tiêu thụ nông sản vào các sự kiện, hội nghị, tập huấn của Hội Nông dân huyện, xã.

 Ngoài ra còn các nội dung khác: Hai Bên sẽ xem xét, thống nhất bổ sung thêm các nội dung phối hợp khác ngoài phạm vi Thỏa thuận hợp tác hai Bên để đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương.

Anh-tin-bai

Các đơn vị phối hợp sẽ tiến hành đưa sản phẩm nông nghiệp Tương Dương lên sàn điện tử Postmart.vn.

Để triển khai thực hiện, Hội Nông dân huyện Bưu điện huyện đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai bên để triển khai cụ thể các nội dung phối hợp.

Sự kiện này sẽ khởi đầu cho lộ trình chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa và sẽ trở thành một trong những giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương trên địa bàn huyện, giúp bà con từng bước mở rộng quy mô sản xuất, tăng thu nhập ổn định.

 Nguồn: Bản tin Tương Dương

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement