Chủ tịch UBND tỉnh thăm và làm việc với huyện Tương Dương
(tuongduong.nghean.gov.vn) - Chiều nay (25/5), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành làm việc với lãnh đạo huyện Tương Dương để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thời gian qua; định hướng, nhiệm vụ phát triển bền vững trong thời gian tới
Anh-tin-bai

Quảng cảnh buổi làm việc 

Tại buổi làm việc đồng chí Phan Đức Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã báo với Chủ tịch UBND tình và đoàn công tác về  tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.  Năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sựđồng thuận của nhân dân trong toàn huyện. Nhờ vậy tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022 tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực; có 18/29 chỉ tiêu UBND tỉnh giao và 16/21 chỉ tiêu HĐND huyện giao đạt và vượt.

Anh-tin-bai

Chủ tịch UBND huyện  Phan Đức Sơn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới

Kinh tế phát triển ổn định và có bước tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng GTSX năm 2021 tăng 10,8%. Trong đó: nông - lâm - thủy sản tăng 4,2%; công nghiệp - xây dựng tăng 15%; thương mại - dịch vụ đạt 98%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 38.361 triệu đồng, đạt 188,6% dự toán tỉnh giao, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân trên đầu người đạt 30,4 triệu đồng, đạt 92,1% NQ HĐND, tăng 1% so với cùng kỳ.

 Sản xuất nông - lâm - thủy sản tiếp tục tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Tổng sản lượng lương thực đạt 17.564,4 tấn, đạt 102,4% KH, 97,2% NQ HĐND, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Thực hiện lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các chính sách nông nghiệp; triển khai 22 mô hình phát triển kinh tế; đến nay trên địa bàn huyện có 284 mô hình hoạt động có hiệu quả. Năm 2021, toàn huyện có 06 sản phẩm đặc trưng của địa phương đạt sản phẩm OCOP với thứ hạng 3 sao. Nông trại, trang trại được quan tâm đầu tư, mang lại hiệu quả kinh tế cao; tổng đàn trâu bò ước đạt 50.780 con, đạt 103,8% KH và 99,1% NQ HĐND giao; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 4.150 tấn, đạt 133,9% KH, đạt 98,8% NQ HĐND, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Trồng mới được 1.018,6 ha rừng tập trung, đạt 101,9% KH và 127,3% NQ HĐND giao. Công tác giao đất giao rừng được đẩy mạnh, tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững. Công tác nuôi thủy sản được chú trọng tạo thành hàng hóa, làm mới 91 lồng cá, nâng tổng số lồng cá trên địa bàn lên 429 lồng; sản lượng đạt 530 tấn, đạt 100% NQ HĐND, tăng 1,9% so với cùng kỳ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM mới được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Trong năm đã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện đưa 12 bản về đích; đến nay đã có 05 bản hoàn thành 15 tiêu chí, 07 bản còn lại đều đã đạt 11-13 tiêu chí.

Sản xuất công nghiệp, xây dựng giữ vững mức tăng cao (15%); sản lượng khai thác than, nước máy, đá xây dựng, điện đều tăng so với cùng kỳ năm trước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư với tổng vốn 90.171,775 triệu đồng, giải ngân đạt 76,4% KH vốn (trong đó giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí theo tiêu chí tính điểm đạt 93,87%, xếp thứ 3 toàn tỉnh). Trong năm, đã khởi công xây dựng 31 công trình, hoàn thành và đưa vào sử dụng 15 công trình. Các dự án đầu tư trung hạn từ nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã được được triển khai theo kế hoạch. Nhiều công trình phát huy hiệu quả tích cực thể hiện tính đầu tư xây dựng tập trung và trọng điểm.

Hoạt động thương mại - dịch vụ đáp ứng được yêu cầu trong bối cảnh chịu ảnh hưởng chung của dịch bệnh. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ ước đạt 959 tỷ đồng, đạt 92,7% NQ HĐND. Thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng về chủng loại, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Kết nối với Doanh nghiệp lữ hành xây dựng tua tuyến du lịch tại huyện, hiện đã thu hút khách đăng ký tham quan rừng Săng lẻ - Lòng hồ - Đền Vạn - Homestay Quang Phúc, bước đầu khai thác được tiềm năng du lịch của địa phương. Phối hợp với Hãng phim Bình minh đỏ khảo sát rừng Săng lẻ để làm bối cảnh phim; ý thức của người dân và chính quyền các xã về công tác du lịch được nâng lên.

Các hoạt động giáo dục, đào tạo, văn hoá, thể thao... kịp thời thích nghi với điều kiện dịch bệnh. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; năm học 2020-2021, tỷ lệ học sinh tuyển sinh vào lớp 10 đạt 71,1%; tỷ lệ Tốt nghiệp THPT đạt 98%, tăng 0,07% so với năm học trước; có 20 em đạt trên 24 điểm các khối xét tuyển Đại học, có em đạt 28,5 điểm (chưa tính ưu tiên). - Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh và có những kết  quả tích cực (xếp 16/21 huyện thành thị)

Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Duy trì, phát triển tốt tình hữu nghị đặc biệt với nước bạn Lào. 

5 tháng đầu năm 2022, tổng diện tích gieo trồng các loại cây chủ yếu trong 5 tháng đầu năm 2022 là 5.059,7ha, đạt 98,9% KH, 63,8% NQ HĐND, tăng 26,6% so với cùng kỳ.Sản lượng lương thực ước đạt 8.750,6tấn, đạt 49,8% KH, 47,6% NQ HĐND. Tổng đàn trâu bò 49.668 con, đạt 89,3% KH, 88,4% NQ HĐND, tăng 2,1 so với cùng kỳ;tổng đàn lợn 25.113 con, đạt 86,8% KH, tăng 37,2% so với cùng kỳ; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 2.450 tấn, đạt 58,3% KH, 55,7% NQ HĐND, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Công tác phát triển rừng được quan tâm, tính đến ngày 15/5đã trồng được 173,9 ha rừng tập trung, đạt 16,1% KH, 21,7% NQ HĐND, tăng 33,7% so với cùng kỳ. Phát động tết trồng cây đầu Xuân Nhâm Dần năm 2022, kết quảđã trồng được 4.697 cây các loại với 5.082 người tham gia. Khai thác được 4.404m3 gỗ rừng trồng và240.300 cây mét, nứa, tổng doanh thu đạt 12,9 tỷđồng. Thủy sản tiếp tục được quan tâm, duy trì và phát triển; sản lượng thủy sản đạt 290 tấn, đạt 54,7% KH, 52,7% NQ HĐND huyện giao, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Thành lập mới 02 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn lên 23 hợp tác xã.

Tập trung giữ vững các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới tại 04 xã Tam Thái, Tam Quang, Tam Đình, Xá Lượng; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện đưa xã Lưu Kiền về đích năm 2022. Tổ chức ra quân làm đường giao thông nông thôn, duy tu bảo dưỡng các tuyến đường xã cho 2 xã vùng lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ, xã Nga My và các tuyến đường vào khu sản xuất các xã vùng sâu đặc biệt khó khăn năm 2022; kết quả đã huy động được 5.513 người tham gia, với 18.574 ngày công; phát quang diện tích 148.921m2, đào đắp được 2.939m3đất đá, tổng số tuyến đã làm 44 tuyến với tổng chiều dài tuyến là 100.502m.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm đạt 360.941 triệu đồng, đạt 55,7% so với dự toán tỉnh giao, đạt 55,4% so với dự toán HĐND huyện giao. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 22.101 triệu đồng, đạt 86% so với dự toán tỉnh giao, đạt 73,6% Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 20% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách 5 tháng đầu năm đạt 286.687 triệu đồng, đạt 45,0% dự toán tỉnh giao, đạt 44,7% dự toán HĐND huyện giao.

Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện nghiêm túc các chế độ trực, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý tốt các tình huống, không để bịđộng, bất ngờ xẩy ra...

Anh-tin-bai

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã cho ý kiến cụ thể về những kiến nghị, đề xuất của huyện Tương Dương

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực của huyện Tương Dương. Bên cạnh đó cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc mà huyện đang gặp phải. Đồng thời, cũng định hướng nhiều vấn đề giúp huyện giải quyết được một số khó khăn để hoàn thành mục tiêu phát triển nhanh và bên vững

Anh-tin-bai

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh cao kết quả đạt được của huyện Tương Dương, nhất là thực hiện an toàn, linh hoạt, hiệu quả công tác phòng chống đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế trong thời gian qua. Mặc dù là huyện khó khăn nhưng trong thời gian qua, kinh tế - xã hội của huyện Tương Dương đạt được nhiều kết quả rất tích cực.

Huyện đã xây dựng, nhân rộng được nhiều mô hình kinh tế để phát huy thế mạnh của địa phương như: nuôi bò vỗ béo, trồng thanh long ruột đỏ... ; văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được quan tâm. Công tác quốc phòng, an ninh, nhất là ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh biên giới và công tác đối ngoại với nước bạn Lào. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã định hướng nhiệm vụ trọng tâm  trong thời gian tới. Đó là, cần tập trung cho mục tiêu phát triển bền vững trên các yếu tố: sinh thái bền vững, sinh kế bền vững. Để đạt được 2 yếu tố trên, huyện phải quan tâm giữ vững an ninh trên địa bàn, chăm lo công tác an sinh xã hội, từ đó đảm bảo an dân. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, nhất là những người đứng đầu cần phải đoàn kết, nỗ lực thực hiện vì sự phát triển của huyện. Tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá phát triển.

Về phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện cần tiếp tục nhân rộng các mô hình đã phát huy hiệu quả trên địa bàn; quan tâm đến phát triển kinh tế rừng, có cơ chế chính sách để kinh tế rừng đóng góp vào kinh tế địa phương và tạo thu nhập cho người dân; tiếp tục xây dựng hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; quan tâm đến phát triển du lịch, đặc biệt du lịch khám phá, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Huyện cũng cần tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội, đảm bảo sự ổn định trên địa bàn. Tăng cường phối hợp và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, hữu nghị truyền thống với các huyện biên giới của nước bạn Lào để cùng phát triển...

Trước đó, vào sáng ngày 25/5 , trong chương trình công tác tại huyện Tương Dương, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đi tham quan các mô hình kinh tế tại xã Tam Quang và kiểm tra dự án tái định cư tại xã Lượng Minh.

Đình Tuân

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement