BHXH huyện tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người dân
(tuongduong.nghean.gov.vn) - Trong tháng 05/2022, BHXH huyện đã phối hợp, lồng ghép tổ chức được gần 20 cuộc tuyên truyền trên toàn địa bàn huyện, đây cũng là hướng đi mới trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Nhờ vậy, trong tháng ra quân tháng 05/2022, BHXH đã vẫn động được gần 50 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 40 người so với tháng 04/2022.

BHXH  tăng cường phối hợp triển khai Kế hoạch số 81- KH/TU ngày 07/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về tỷ lệ tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Anh-tin-bai

BHXH huyện phối hợp với các đơn vị tuyên tuyền chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người dân trên toàn địa bàn

Với mục tiêu tổng quát của Kế hoạch số 81- KH/TU là: Tạo sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tăng nhanh diện bao phủ người tham gia BHXH, BHYT; phấn đấu thực hiện BHXH cho mọi người lao động trong độ tuổi và BHYT toàn dân. Xây dựng ngành bảo hiểm xã hội chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập.  Do vậy, song song với việc tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 81- KH/TU ngày 07/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  BHXH huyện đã tăng cường phối hợp với các cấp ủy đảng chính quyền UBND các xã, thị trấn, các hội tổ chức đoàn thể như Hội nông dân, Hội phụ  nữ, Bưu điện huyện và các Bưu điện văn hóa xã tổ chức nhiều buổi lễ ra quân, điển hình như tại xã Yên Na, Yên Hòa, Nga My, Yên Tĩnh, Tam Hợp, Lưu Kiền… Tuyên truyền, tổ chức lồng ghép vào các cuộc họp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tại các cuộc tiếp xúc tuyên truyền, người dân được nghe đại diện Lãnh đạo BHXH huyện truyền thông những nội dung cơ bản về mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Những băn khoăn, vướng mắc của người dân xung quanh hai chính sách này đều đã được cơ quan BHXH huyện giải đáp thấu đáo.

Anh-tin-bai

Cán bộ BHXH hướng dẫn cho người dân dăng ký tham gia BHXH tự nguyện

Riêng trong tháng 05/2022, BHXH huyện đã phối hợp, lồng ghép tổ chức được gần 20 cuộc tuyên truyền trên toàn địa bàn huyện, đây cũng là hướng đi mới trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT; phù hợp với thực tế địa bàn huyện khi tổ chức các cuộc hội nghị tại các xã, thị trấn, tại thôn bản là rất khó khăn. Kết quả trong tháng ra quân tháng 05/2022, BHXH đã vẫn động được gần 50 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 40 người so với tháng 04/2022.

Trong thời gian tới, BHXH huyện sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các xã, các tổ chức đoàn thể như hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Bưu điện huyện và các điểm văn hóa xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người dân trên toàn địa bàn, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Thường xuyên tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền BHXH, BHYT cho lực lượng cộng tác viên, cán bộ Hội; tiếp tục phát triển các mô hình hay, hiệu quả từ cơ sở trong việc vận động, truyền thông đến người dân tích cực tham gia BHXH tại các cơ sở; kịp thời động viên, tuyên dương, khen thưởng và giới thiệu các gương điển hình trong công tác truyền thông phát triển đối tượng, tổ chức chương trình cụ thể, thiết thực nhằm hoàn thành mục tiêu của Kế hoạch số 81- KH/TU ngày 07/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chỉ tiêu mà BHXH tỉnh giao cũng như hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tương Dương lần thứ XXVII về tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Tương Dương đến năm 2025./.

                                                                                                                          Nguyễn Dinh  (BHXH)

Nguồn: Bản tin Tương Dương số tháng 5.2022

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement