Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM đã và đang mang lại hiệu quả tại Xiêng My
ả(tuongduong.nghean.gov.vn) - Bản Phẩy, xã Xiêng My là bản đầu tiên của xã vùng sâu, vùng xa Xiêng My về đích Nông thôn mới. Đóng góp vào thành công chung đó phải kể đến vai trò, hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, triển khai các phong trào thi đua …..xây dựng NTM của tập thể Chi bộ bản Phẩy.  

Trong xây dựng nông thôn mới, công tác tuyên truyền là một trong những nhân tố quyết định làm nên sự thành công. Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ giúp đông đảo người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, cách làm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương, từ đó tạo sự đồng thuận, chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân. Vì vậy, tuyên truyền, vận động được xem là giải pháp có vai trò quan trọng, cần đi trước trong xây dựng nông thôn mới

Bản Phẩy là một trong ba bản vùng trong của xã Xiêng My, với địa hình chủ yếu là đồi núi cao, khí hậu khắc nghiệt, đời sống của người dân chủ yếu tự cung tự cấp. Hiện tại bản Phẩy có 99 hộ, 406 khẩu, trong đó hộ nghèo: 10 hộ chiếm 10%, 100% cư dân trong bản là nguời dân tộc Thái, dân trí người dân còn thấp nên nhận thức về vai trò, cũng như hiệu quả của việc xây dựng Nông thôn mới còn có phần hạn chế. Bản phẩy được xã chọn là đơn vị xây dựng bản về đích nông thôn mới vào năm 2019, là bản đầu tiên của xã vùng sâu, vùng xa Xiêng My về đích Nông thôn mới. Đóng góp vào thành công chung đó phải kể đến vai trò, hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, triển khai các phong trào thi đua …..xây dựng NTM của tập thể Chi bộ bản Phẩy. 

Trong quá trình thực hiện Chi bộ luôn bám sát các chủ trương, nghị quyết cấp ủy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để quán triệt đầy đủ, kịp thời đến các đảng viên, bà con nhân dân trong bản.

Anh-tin-bai

Người dân góp công xây dựng NTM tại bản Phẩy, xã Xiêng My

Với mục tiêu vận động nhân dân phát huy n lực xây dựng nông thôn mới hiệu quả. Ban Quản lý bản, các đoàn thể, tổ chức chính trị, đã tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân bằng nhiều hình thức như tuyên truyền miêng, trên hệ thống loa phóng thanh, phát tờ rơi…Nhờ đó mà nhân dân đã chủ động trong việc trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm; gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội của khu dân cư. Từ đó, một số mô hình mang lại hiệu quả kinh tế của bản hiện nay như mô hình chăn nuôi gà thịt, chăn nuôi bò. Thu nhập bình quân đầu người trên 42 triệu đồng/người/năm, từng bước nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Mặt khác, Chi bộ chú trọng hơn nữa trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân xóa nhà tạm, dột nát vận động anh em làng xóm giúp đỡ ngày công và vay vốn ngân hàng chính sách thực hiện tốt tiêu chí về nhà ở và dân cư.

Dưới sự chỉ đạo của  cấp ủy, chính quyền, Chi bộ, Ban Quản lý, Ban công tác Mặt trận bản, các tổ chức đoàn thể đã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, hiến cây để giải toả hành lang, vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm từng bước xây dựng các chỉ tiêu nông thôn mới để đạt các tiêu chí đề ra. Kết quả công tác hiến đất đạt được hơn 500 m2, hiến cây được 83 cây các loại, tháo dỡ bờ rào hơn 200m dài, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm vào ngày 15 hàng tháng. Tổng số kinh phí đã huy động được trong việc thực hiện đường giao thông nông thôn tại bản là 122.500.000 đồng, trong đó tiền mặt dân đóng góp 50.000.000 đồng, tiền ngày công, cát, sỏi quy tiền là 72.500.000 đồng.

Cùng với đó Chi bộ còn chỉ đạo tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cuộc vận động đã tạo nên phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Xây dựng bổ sung quy ước, hương ước ở khu dân cư, việc cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện theo nếp sống mới. Xây dựng Bản văn hóa, gia đình văn hóa được cấp ủy Đảng quan tâm. Từ năm 2008 đến nay bản Phẩy luôn giữ vững danh hiệu “ Làng văn hóa”; Tỷ lệ hộ gia đình được bình xét đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” hằng năm trên 95%; Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh đạt 101/101 hộ đạt 100%. Người dân trong toàn bản luôn được phổ biến tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước và hương ước của thôn bản. Tỷ lệ hộ dân tham gia xây dựng nông thông mới đạt 100%. Năm 2021, 100% các hộ thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đến nay, bản vẫn luôn cố gắng duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua.

Anh-tin-bai

 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động  nhân dân chung tay xây dựng NTM, mà bản Phẩy đã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2021

Để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền không thể không nhắc đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thôn bản. Bằng việc lồng ghép với các phong trào do các tổ chức hội phát động thi đua như "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư";  phong trào “5 không 3 sạch”;…Các phong trào do các chi hội phát động, những phần việc có ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng, đã tạo sự lan tỏa, khí thế sôi nổi thực hiện xây dựng nông thôn mới trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Từ việc làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực, tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước trong thực hiện chương trình của một bộ phận người dân từng bước được xóa bỏ, nhân dân tin tưởng, đồng lòng, ủng hộ và tham gia một cách chủ động, tự giác, trách nhiệm. “Xây dựng nông thôn mới ở Bản Phẩy thực sự nhân dân đã là chủ thể”, mọi việc đều được Nhân dân bàn bạc, thống nhất, đồng thuận, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ủng hộ. Cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ và nhân dân bản Phẩy, đến nay, tổng số tiêu chí nông thôn mới của bản Phẩy đã đạt được là: 15/15 tiêu chí, đạt 100%, ngày 28 tháng 10 năm 2021 bản Phẩy vinh dự được UBND huyện Tương Dương công nhận là bản đạt Nông thôn mới.

Như vậy, thực tiễn xây dựng nông thôn mới của bản Phẩy nói riêng và xã Xiêng My nói chung, có thể thấy rõ vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền. Nhờ đó mag người dân nhận biết được, xây dựng nông thôn mới không phải là những dự án với các khoản đầu tư hoặc “cho không” mà chính là sự nghiệp của người nông dân với sự định hướng, đồng hành của Nhà nước. Phát huy vai trò chủ thể của mình, họ đã thực sự vào cuộc với những đóng góp to lớn về công, của, sáng kiến… để xây dựng nông thôn mới, làm đổi thay diện mạo quê hương, làng bản.

                                  Phương Anh (UBND xã Xiêng My)

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement