Tự soi, tự sửa có làm giảm oai phong?
Tự soi, tự sửa là việc của riêng mình, của chính mình, là đấu tranh ngay với cái tôi ở trong mình. Soi đúng thì sẽ sáng hơn, sửa đúng thì sẽ đẹp hơn. Trong mỗi tập thể cũng tương tự như vậy.

Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫuphai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói chưa đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật. Một trong những biện pháp để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đó là: Tự soi, tự sửa.

TỰ SOI

Mục tiêu của công cuộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đặt ra đó là: “…Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…”.

Anh-tin-bai

Xây dựng hệ thống chính trị là một yêu cầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh: Tư liệu

Như vậy, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phải bắt đầu từ con người và từ mỗi người - đây được coi là nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Trong cuộc sống cũng như trong công việc, không ai có thể mãi tròn trịa, chẳng ai mà tránh khỏi hạn chế, khuyết điểm, nhưng việc tự nhìn nhận để thấy đúng chính mình quả là một điều không dễ. Ai cũng có cái tôi riêng, có cái lý riêng, có mục đích riêng, có hoàn cảnh riêng và hầu như ai cũng thích khen, chẳng thích chê, nhất là khi bị phê bình trước tập thể. Và, không ít người vẫn thích hưởng thụ hơn, luôn tìm cái lợi cho mình nhiều hơn, ngại khó, ngại khổ, thiếu niềm tin… Từ đó, dễ sinh ra sự thiếu gương mẫu, so bì, tỵ nạnh, giảm sút ý chí, suy thoái và thậm chí “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” lúc nào không hay.

Vì thế mà, trong kiểm điểm cuối năm, cuối kỳ hay khi kiểm điểm, đánh giá đến mỗi công việc thì rất nhiều người chỉ thấy nêu ưu điểm mà chẳng tự thấy khuyết điểm, hạn chế của riêng mình. Sau kiểm điểm, chẳng rút ra được điều gì ngoài những thành tích, ưu điểm và những lời khen “có cánh” - ví như, “Rửa mặt mà không sạch” vậy!

Để khắc phục tình trạng đó, Nghị quyết Trung ương 4 lần này đã đặt ra yêu cầu là phải tự soi. Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải tự soi trong từng công việc, trong từng lời nói và việc làm, trong chính suy nghĩ của mình để tự thấy hạn chế, khuyết điểm mà sửa, nhất là những hạn chế, khuyết điểm thuộc về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Làm được như vậy mới giải quyết được tận gốc, làm rõ được nguyên nhân, mới “chữa đúng bệnh” và tạo ra được động lực mới.

Anh-tin-bai

Buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ xóm Bắc Bố Sơn, xã Nghi Vạn (Nghi Lộc). Ảnh tư liệu: Nhật Tuấn

TỰ SỬA

Tự soi đã khó, tự sửa cũng chẳng dễ.

Thấy được hạn chế, khuyết điểm rồi nhưng mà để thành thật sửa chữa cũng phải là một cuộc đấu tranh không dễ đối với chính mình.

Nếu hạn chế, khuyết điểm liên quan đến lợi ích của cá nhân thì việc tự sửa cũng đồng nghĩa là tự đánh mất những lợi ích đó, sợ bị thua thiệt.

Nếu hạn chế, khuyết điểm liên quan đến uy tín, vị thế của mình thì việc tự sửa cũng như là sẽ giảm đi sự oai phong, bớt đi phần quan trọng.

Nếu hạn chế, khuyết điểm liên quan đến lập trường, quan điểm, đến việc phân định đúng - sai thì việc tự sửa cảm giác như là mình đuối lý, là vô lý.

Nếu hạn chế, khuyết điểm liên quan đến đạo đức, lối sống thì việc tự sửa cảm thấy hổ thẹn, sợ bị chê cười….

Với chừng ấy lý do, việc tự sửa nếu không có quyết tâm lớn, không nhận thức đầy đủ, không bắt đầu tự chính mình thì dễ dẫn đến “Khám ra bệnh mà không bốc thuốc, mà chẳng có phác đồ điều trị”. Và rồi, “Bệnh ngày càng nặng thêm”.

Anh-tin-bai

Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính tại thị trấn Hoà Bình, Tương Dương. Ảnh tư liệu: Lê Thanh

Tự soi, tự sửa là việc của riêng mình, của chính mình, là đấu tranh ngay với cái tôi ở trong mình. Soi đúng thì sẽ sáng hơn, sửa đúng thì sẽ đẹp hơn. Trong mỗi tập thể cũng tương tự như vậy.

Tự soi, tự sửa khó nhưng không phải là không làm được và đó chính là việc cần phải làm sớm. Nhược bằng, mỗi khi để “tổ chức” phải soi và phải sửa thì e rằng, lúc đó, “Bệnh đã trở nên trầm trọng”.

Nguồn: Báo Nghệ An 

     

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement