Đoàn TNCS HCM xã Yên Tĩnh tổ chức thành công Đại hội Đại biểu khoá XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
(tuongduong.nghean.gov.vn) - Ngày 01/4, Đoàn TNCS HCM xã Yên Tĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu khoá XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lô Văn Giáp- UVBCH Tỉnh đoàn, HUV, Bí thư Huyện đoàn; đồng chí Quang Văn Đặng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã,… 
Anh-tin-bai

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, với chủ đề Đại hội “Nâng cao chất lượng tổ chức đoàn; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa; xung kích, tình nguyện chung tay xây dựng quê hương Yên Tĩnh ngày càng phát triển”. Xây dựng thế hệ thanh niên giàu lòng yêu quê hương đất nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức chấp hành pháp luật, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, sống có văn hoá, nghĩa tình; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, chất lượng các phong trào, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; tích cực chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh, thiếu nhi góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp.

Thực hiện tốt các phong trào hoạt động, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tổ chức tốt các chương trình đồng hành với thanh niên, công tác phụ trách đội và chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, cụ thể: Phấn đấu hàng năm tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho 100% đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại các chi đoàn; 100% Đoàn viên mới kết nạp được học và nghiên cứu chương trình 4 bài học lý luận chính trị cơ bản; đoàn viên thanh niên được học tập, thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW; trong nhiệm kỳ xây dựng được 10 công trình thanh niên cấp xã, hàng năm, chỉ đạo mỗi chi đoàn phấn đấu thực hiện 02 công trình; phấn đấu xây dựng 02 mô hình điển hình về phát triển kinh tế, phối hợp tổ chức 05 chương trình tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh lớp 9, tư vấn học nghề cho 100 ĐVTN, giới thiệu việc làm cho 100 ĐVTN, tư vấn XKLĐ cho 30 ĐVTN; 100% cán bộ đoàn từ cơ sở được tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về Đoàn - Hội - Đội hàng năm.

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự Đại hội

Tại Đại hội các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên,…

Với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCSHCM xã Yên Tĩnh khoá XXII, gồm 13 đồng chí; bầu 04 đồng chí Đại biểu đại diện cho tuổi trẻ xã tham dự Đại hội Đoàn TNCSHCM huyện Tương Dương lần thứ XX.

Tại phiên họp thứ nhất BCH Đoàn xã Yên Tĩnh khoá XXII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu 03 đồng chí UV BTV và đồng chí Lương Văn Thiên, tiếp tục được tín nhiệm cao bầu giữ chức Bí thư Đoàn xã Yên Tĩnh; đồng chí Lương Văn Tú, Phó Bí thư Đoàn xã; đồng chí La Thị Mỹ Nhi, UVBTV Đoàn xã, nhiệm kỳ 2022-2027./.

                                        Nguyễn Hữu Huề (Yên Tĩnh)

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement